Son Haberler

YATIRIMCILAR İÇİN BÜYÜK PAZAR

*Uluslararası vergi ve danışmanlık şirketi Deloitte, Güney Afrika ekonomisini tüm yönleriyle büyüteç altına aldı.

* İşte uluslararası yatırımcıların iştihanı kabartacak Güney Afrika ekonomisi ile ilgili tüm detaylar…

Sahra Altı Afrika, sürdürülebilir bir büyüme dönemine hazır.

Latin Amerika ve Asya genelindeki diğer piyasaların kısa vadeli zorluklarla karşı karşıya bulunduğu ve birçok gelişmiş ekonomi yavaşladığı için, genel görünüm itibariyle Sahra Altı Afrika‘nın hız kazanması ve hızlı büyüyen nüfusuna daha büyük fırsatlar sunması bekleniyor. Bölge, madencilik, tarım ve petrol üretiminde zaten sağlam temelleri ile bilinmektedir. Artan sayıdaki genç ve eğitimli insanlar, iş gücüne katılmaya hazır. Altyapıya yapılan yatırımlar ve mobil telefon ve internet hizmetleri gibi yeni teknolojilerin daha geniş çapta benimsenmesi de tüketici ve hizmet yönelimli ekonominin ve son teknoloji endüstrisinin büyüme hızını artırma potansiyeline sahip.

Sahra Altı Afrika‘nın büyüme hızı dünyanın birçok bölgesini kolayca geride bırakabilir.

Elbette bölgenin karşı karşıya olduğu önemli zorluklar ve problemler de bulunuyor. Bölgede demokrasi yayılıyor olsa bile, lojistik darboğaz, kötü yönetim, artan terör ve kentsel işsizliğin getirdiği toplumsal huzurluk tehditleri ve emtia fiyatı şoklarına karşı hassasiyet (ki bunun da makro ekonomik denge üzerinde etkileri vardır) ve önemli ticari ortaklardaki ekonomik gerilemeler, bölgenin hızlı ve devam eden dönüşümü ile ilgili riskler ortaya koyuyor. 2015 yılı Sosyal İlerleme Endeksi, bölgenin halen insan refahını garantine alma noktasında diğer bölgelere göre daha düşük puana sahip olduğunu göstermektedir.

Bölge, küresel ekonomiye daha derinlemesine entegre olmak için sömürge geçmişinden ve tarım ve doğal maddeleri işleme endüstrilerinden ileriye doğru hareket ederken, kilit endüstriler Afrika‘da bir büyüme dalgasını tetikleyecektir. Düşük teknolojiden yüksek teknolojiye üretim faaliyetlerini artırarak, finansal hizmetlerin nüfuzu genişletilerek ve turizm, bilişim teknolojisi ve iletişim gibi büyüme sektörlerine odaklanarak uzun vadeli büyüme gerçekleştirilebilir.

Güçlü devlet politikaları ve etkili uygulama, sağlam iş ve altyapı ortamı ve de vatandaşların temel insani ihtiyaçlarına odaklanmak suretiyle, fırsat şartları ve insan hakları istikrar ve büyümeyi daha da tetikleyecektir.

Bu rapor, Güney Afrika, Nijerya ve Kenya olmak üzere bölgenin üç en önemli ekonomisi ve bölgesel merkezi için, önümüzdeki yirmi yıllık süre boyunca büyüme ve gelişim potansiyeli olan endüstrileri inceleyecektir. Alt kıtadaki bazı ülkelerin daha güçlü uzun vadeli büyüme gösterecek olması ile beraber, bu üç kilit ekonomi birlikte Afrika genelinde ortaya çıkan yeni fırsatları göstermektedir. Bununla beraber, Nijerya ve Kenya‘da meydana gelen geçişler de, Güney Afrika’ya yönelenlere ilgi çekici bir karşı nokta görevi görmektedir. Bu rapor, bölgenin sürdürülebilir büyüme potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi için ülke hükümetlerinin ele alması gereken kamu politikası düşüncelerini ve zorluklarını da ele alacaktır.

GüNEY AFRİKA: EKONOMİNİN GENEL GöRüNüMü

Dosyanın devamı için Turcomoney dergisinin Eylül sayısına bakabilirsiniz…

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası