Son Haberler

Yeni yıl stratejileri ve fırsatlar

İçinde bulunduğumuz yılı hem mikro, hem makro anlamda mütevazı büyüme oranlarıyla kapatıyoruz. Yeni yılda firmalarımızı bekleyen en büyük sorun, büyüme ve karlılık arasında yaşanacak tercih olacak. Kârlı fakat düşük oranlı büyüme veya düşük kâr oranlarıyla yüksek büyüme oranları arasında tercih yapmak durumunda kalınacak.

2014 yılı nereden bakarsak bakalım kolay bir yıl olmayacak! Fakat zorlu dönemler, değerlendirmesini bilenler için aynı zamanda “fırsat” anlamına geliyor. Bu nedenle; yıl zorlu geçecek beklentisi içene girip olacaklara seyirci kalmaktansa güncel olaylara, ekonomik gelişmelere yanıt verecek esnek stratejiler oluşturmak ve oyuna dahil olmak gerekiyor.

AB’nin içinde bulunduğu durgunluk ortamında piyasayı destekleyici politikalar bile sonuçsuz kalıp, likidite tuzağı oluşturabilir.

ülkemizde artan döviz fiyatlarına rağmen 2013 yılı ihracat rakamlarında beklenen artış olmazken, AB’deki sıkışıklık bu pazara ihracat artışımızın güç olacağını gösteriyor.

Artan döviz fiyatları firmaların maliyetlerini her şekilde yükselteceğinden düşük kârlılık sarmalı tüm sektörleri etkileyecek. Düşük kâr marjlarını aşabilmek, oranları yükseğe çekebilmek ancak farklılık yaratmak ve yenilikle olabilir. Tüketici, benzer ürünlerden yoruldu ve artık fark yaratma zamanı. Dolayısıyla yeni dönem, farklı şeyler söylemeyi gerektiriyor.

Konuya hazır giyim açısından baktığımızda; iç satışlar artmakla birlikte enflasyon payı çıkarıldığında, aynı m2’ler karşılaştırmasında sektörel artış son derece sınırlı kalıyor. Diğer taraftan artan maliyetleri hesaba kattığımızda, kârlılık açısından zor geçen bir yılı geride bıraktık diyebiliriz. öte yandan 2014 yılında etkisini göstermeye başlayacak kredi kartlarıyla ilgili düzenleme ile satışlardaki artış oranı, soru işaretlerine neden oluyor. Hazır giyim harcamaları içindeki kredi kartı payı 2010 yılında yüzde 47’iken, bu oran 2013 yılında yüzde 63’e çıktı. Sektörün gittikçe kayıt altına alınması organize perakendenin büyümesinde etkili oluyor. Yeni getirilecek düzenleme ile 2014 yılında sektörü bekleyen sıkışıklığın aşılabilmesi ve kârlılık oranlarının yakalanabilmesi için her firma, kendine yeni stratejiler belirlemek durumunda. Yeni dönemde özellikle İran’ın, bati ile kısmen sorunlarını çözmüş olması bu ülkeyi de potansiyel pazar olarak gündeme getirecek. Bölgesel yakınlığımızın sözkonusu olduğu İran pazarı, firmalarımıza büyük olanaklar sunabilir.

Kârlılık ve büyümenin birlikte sürdürülebilmesi için kurlarda oluşacak rekabet gücü fırsata çevrilerek tekrardan makro ve mikro anlamda ihracat odaklı büyüme stratejileri geliştirilmeli. 

Yeni Ufuklar
Süleyman Orakçıoğlu
ORKA Group
Yönetim Kurulu Başkanı

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası