Son Haberler

Dijital dönüşümün vazgeçilmez paydaşı: İç denetim

ayıs ayı bütün dünyada iç denetim farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Ülkemizde, farkındalık ayı yanında 2015 yılından beri Mayıs ayının ikinci haftası, ulusal iç denetim farkındalık haftası olarak kutlanıyor.

İç denetimin öneminin çeşitli etkinliklerle paydaşlara tanıtılmasının amaçlandığı bu ay, biz iç denetçiler için, faaliyetlerimiz sonucu kurumlara kattığımız katma değerin kurumlarımızda ve toplumda fark edilmesi açısından önemli bir etkiye sahiptir.

Bu etkinliklerden biri 13 Mayıs Cuma günü Deloitte Values House’ta Deloitte Türkiye tarafından düzenlenen “İç Denetim Yöneticileri Yuvarlak Masa Toplantıları”nın ilki oldu. Bankacılık sektörü, reel sektör, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında iç denetim birimlerinin yöneticilerine yönelik olarak hazırlanan ve yılda dört defa, her çeyrek dönemde bir defa yapılması planlanan bu toplantıların iç denetim konusunda, en güncel konuların paylaşılacağı platform olması da amaçlanıyor. Bu etkinliklerin, uzun dönemde, iç denetimin gelişimine katkı sağlayacağı, sektörler ve kurumlar arası iletişim ve etkileşim fırsatı yaratacağı anlaşılıyor. Bu vesile ile Deloitte Türkiye’yi ve ilk toplantıda açılış konuşması yapan Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Menteş Albayrak nezdinde TİDE’yi kutluyorum.

İÇ DENETİM PLATFORMU

Toplantı, Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri Lideri Cüneyt Kırlar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Kırlar, yaptığı açılış konuşmasında Deloitte Türkiye’nin farkındalık ayında yaptığı etkinliklere değindi.

Kırlar, toplantının amacının iç denetim konusunda en güncel konuların tartışılması için bir platform kurmak istemeleri olduğunu ifade ederek, dijital dönüşümün inovasyonu tetiklediğini, bu değişimden bütün mesleklerin ve kurumların etkilendiğini, iç denetim profesyonelleri olarak bu değişimden uzak kalamayacaklarını, bu nedenle, iç denetimin doğasında yer alan dinamizm ile bu sürecin kurumlarda yönetilmesi konusunda iç denetçilere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Kırlar, devam eden konuşmasında, big data, nesnelerin interneti, veri analitiği, cloud computing, analitics, inovasyon gibi konuların güncel değişimi tetikleyen ana konular olduğunu, bu alanların avantaj yanında riskleri de beraberinde getirdiğini, bu risklere karşı kurumları koruma görevinin iç denetçilerde olduğunu söyledi. Kırlar, yaşanan bu dijital dönüşüme hazır olup olmadığımızı sorgulamamızı istedi.

İÇİN DENETÇİLERİN SORUUMLULUKLARI

Toplantının bir sonraki açılış konuşmasını TİDE Başkanı Menteş Albayrak Yaptı. Albayrak, mesleğin küresel örgütü IIA tarafından bütün dünyada iç denetimin gelecek öngörüleri konusunda çalışmalar yapıldığı, bu çalışmalardan birinin CBOK olduğu, CBOK 2015 çalışması incelendiğinde, iç denetçilerde bulunması gereken yetkinlikler ve iç denetimin gelecek öngörüleri konusunda önemli bilgiler bulunduğunu ifade etti. Bu kapsamda, kurumlarda, iç denetçilerden beklenen klasik görevler dışında önemli rol ve sorumluluklar beklendiğini belirtti.

Albayrak, ayrıca sunumunda bütünleşik raporlama üzerinde de durarak iç denetimin bu güncel konusu hakkındaki deneyim ve görüşlerini de katılımcılarla paylaştı.

Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri Kıdemli Müdürü Cihan Vehbi Salihoğlu, konuşmasında “Kişisel Verilerin Korunmasına Bütünsel Yaklaşım” konusunu ele aldı. Bir önceki yazımda, yönetim kurulları seviyesinde ele aldığım bu konuda, geniş bir çerçevede bilgi veren Salihoğlu, kişisel verilerin korunması konusunda, dünyadaki uygulamalar üzerinde durduktan sonra, ülkemizde kişisel verilerin korunması konusunda yapılan çalışmaları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Kurumların birçok kişisel veriye sahip olduğunu, bu verilerin stratejilere yön vererek avantaj sağladığını, ancak verilere sahip olmanın bu avantajları yanında, önemli riskleri de beraberinde getirdiğini, Nisan 2016’da yasalaşan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı uygulamaların hapis ve para cezalarına neden olduğunu, bu nedenle bu risklerin iyi yönetilmesi gerektiğini, bu risklerin yönetilmesi konusunda da iç denetçilerin kurumlarda önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.

BULUT BİLİŞİM, İŞ DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ

Etkinliğin ikinci oturumunda, Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri Direktörü Metin Aslantaş, “BT’de Bulut Uygulamaları, Trendler ve Riskler” konusunda bir sunum yaptı. Özet olarak bulut bilişimin kullanımı ve bulut bilişimin hayatımızdaki önemi üzerinde durduğu konuşmasında, bulut bilişimin iş dünyası için önemi, kurumlarda yaygınlaşma trendleri, bu yaygınlaşmaya bağlı olarak beraberinde getirdiği riskler sunumun önemli konuları oldu.

Bulut bilişimin kendi ekonomisini oluşturduğunu, bu kapsamda doğru bir planlama ile bulut uygulama çözümlerinin firmalar için maliyet tasarrufu sağlayabileceği üzerinde duran Aslantaş, veriye ulaşımın kurumlar için yararlı olduğunu, bu nedenle bulut bilişim uygulamalarının, inovasyon için son derece önemli olduğu belirtti. Bulut bilişimin, fikirlerden çok, bütçelerin kısıtlı olduğu bir ülke olarak Türkiye için bir fırsat olduğunu belirterek, bu fırsatın yönetilmesinin önemli olduğunun altını çizen Aslantaş, bulut bilişimin beraberinde güvenlik riskleri, bu uygulamaların kontrol edilmesi ve performans ölçülmesi, mevzuata uyum açısından iç denetçilerin göz ardı edemeyecekleri bir yeni alan olduğuna dikkat çekti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

Günün sonunda toplantıda konunun uzmanları tarafından paylaşılanlardan; kurumsal hayat için dijital dönüşümün kaçınılmaz sonuçları karşısında iç denetçilerin dijital dönüşümün vazgeçilmez paydaşı olarak hem kendilerini hem de kurumlarını hazırlamaları gerektiği öne çıkan, günün özetini ifade eden sonuç oldu.

İnovasyonun dijital dönüşümü, dijital dönüşümün inovasyonu tetiklediği karşılıklı etkileşimin sunduğu fırsatlar ve getirdiği riskler şirket yönetim kurullarının yeni gündemini oluştururken, iç denetçilerin de yeni rol ve sorumluluklarına ilişkin değişimi gerekli kılmaktadır.

Ali Kamil UZUN

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı

Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı

 

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası