Son Haberler

İnovasyon ve marka

İnovasyon ve marka, birbirinden ayrılmaz iki önemli kavram. Ürününü, inovasyon ile farklılaştıranlar ve marka yaratmayı başaranlar, rekabette öne çıkar, pazarda sözsahibi olur.

Küreselleşme ile birlikte tek büyük bir pazar görüyoruz. Rekabetin gün geçtikçe şiddetini artırdığı bu ortamda şirketlerin başka işletmelerin iş yapış yöntemlerini ve ürünlerini taklit ederek varlıklarını sürdürebilmeleri gittikçe zorlaşıyor. Günümüz ekosistemi içinde sürdürebilirliği sağlayabilmek açısından piyasa koşullarını ve gereksinimlerini öngörerek tüketicilerin ilgisini çekecek, satın almayı tetikleyecek, fark yaratan ve yenilik getiren ürünlerin geliştirilerek pazara sunulması gerekiyor.

İnovasyon bir çok şekilde olabiliyor. Genel görüş olarak sadece ürünle ilgili yenilikler ve buluşlar dikkate alınmakla birlikte, süreç yönetimi ve pazarlama ile ilgili olarak da farklı hizmet yaklaşımlarıyla ürün dışında inovasyon kavramını görebiliyoruz(Oslo 2006,s.51-52).

Ürünle ilgili inovasyona, radyasyon önleyen kumaşlar, leke tutmayan gömlekler örnek olarak verilirken, süreç inovasyonuna da bir üretim yöntemi veya lojistikte ortaya konan bir uygulama ile kalite ve maliyette iyileşme sağlanabiliyor. Hizmet konusunda ise satış artırıcı farklı bir satış tekniği uygulaması inovasyon olarak geliştirilebilir.

İnovasyon kavramı tek başına bir süreci ifade ederken, inovasyonun uygulamada kontrol edilebilmesi, inovasyon yönetimini ifade ediyor (Drucker 2003,s.120).

MARKA TÜKETİCİYE NE VAAD EDİYOR?

Markanın temel işlevi marka ismi üzerinde yoğunlaşsa da, görselliğe yansıyan marka işlevleri, farkındalık ve denklik oluşturmada çok önemlidir. Farklılaştırılmış şekilde yazılan ticari marka, firma ismi, marka ile logonun birbiri ile bütünleştiği güçlü isimleri bulunan markaya Coca-Cola, özel logoya ise Rolex’in taxı ve Mercedes’in yıldızı örnek olarak verilebilir (Keller,2003,s.193).

Markanın tüketiciye neleri vaad edeceği, rakiplerinden farklılaşan özellikleri ile marka kimliği oluşturulması ve bunun tanıtıcı faaliyetleri ancak inovatif çalışmaların sürdürülmesi ile olabilecektir. Buna örnek olarak Apple ürünlerini verebiliriz. Marka tüm stratejisini inovasyon üzerinden kurguluyor. Marka kimliğinin oluşturulmasında sembolik değer ve işlevsel desteklerin aralarında denge olması ,diğer bir değişle birbirini tamamlaması en önemli unsurların başında geliyor.

anil@turcomoney.com

Kaynaklar

-Drucker,P.F. 2003 ‘yenilikçilik İçersinde yenilikçilik Disiplini’A. Kardem ( çev.) İstanbul ,Mess Yayınları.

-Keller,L.K.,2003, ‘Strategic Brand Management,Building,Measuring and Managing Brand Equity’ New York,Prentice Hall.

-Oslo Klavuzu ,2005.’Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler’ Ankara ,Tubitak.

 

 

 

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası