Son Haberler

Medikal turizm ve sağlık yatırımında, yükselen ülke: ÇİN

Asya ve Pasifik bölgesinde artan sağlıkharcamaları, sağlık sektörü yatırımlarındahızlı bir büyümeye sebep oldu. Nüfusungiderek yaşlanması, sağlık tedavilerindekiyetersiz yatırımlar ve ülkenin koymuş olduğu2020 sağlık program hedefi, sektörünyatırım ihtiyacını hızlandırdı.

İlaç, biyoteknoloji, tıbbi cihazlar, teknolojikgiyilebilir sağlık cihazları ve mobil sağlıkhizmetlerinde yabancı yatırımcılar içinkaçırılmayacak fırsatlar, yatırımları bekliyor.

Bir yandan tüm bu fırsatlar ve bir yandanAsia Pasifikte büyüyen medikal turizmhizmeti alan hastalar sayesinde, tümyatırımcı ve sektör temsilcilerini bir arayagetirecek Asya Pasifik Dünya MedikalTurizm Kongresi düzenleniyor.

SAĞLIK KONGRESİ, KASIM AYINDA DüZENLENECEK

Dünya Medikal Turizm Derneği’nin organizeettiği kongre, 14-16 Kasım 2015 Guilin, çin‘de düzenlenecek. Kongrede Asya vePasifik bölgesindeki sağlık yatırımcıları, medikal turizm temsilcileri ve yatırımfırsatları ile tanışmak için tüm yabancıyatırımcılar biraraya gelecek.

Pazar fırsatlarını öğrenmek ve sektörtemsilcileri ile tanışmak için ideal bir kongre.Dünya ve kıtasal medikal turizmkongrelerinde ülke olarak yer almamızınöneminden birçok yazımda bahsetmiştim.ülkemizin ekonomik kalkınma politikasındayer alan sağlık turizminin geliştirilmesigerekiyor. Bunun için üretilen projelerin artıksüratle hayata geçirilmesi şart. Projeleriuygulamaya geçirmediğimiz takdirde, bualandaki fırsatları yakalamadığımız süreceülke olarak hedefimize ulaşmamızzorlaşacak.

Birçok sektörde olduğu gibi sağlıksektöründe de büyüme fırsatı ve yatırımimkanı, çin pazarında mevcut. Yani çin, Türkiye’nin sağlık sektöründe sahip olduğudeneyime ve yatırıma ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bu dev pazarda zsahibiolabilmemizi dilerim.

Sağlıcakla kalın,

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası