Son Haberler

PATRONLAR HALKA ARZA SICAK BAKIYOR

Borsa İstanbul, 2012 yılının Eylül ayından bu yana benimsediği yeni stratejisi çerçevesinde şirketlerin kapasitelerini artırma, yenileme ve Ar-Ge yatırımları yapma, şirket satın alma, dış pazarlara açılma, markalaşma gibi iş planlarını hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları pay halka arzı yoluyla sermaye piyasalarından hem uzun vadeli hem de düşük maliyetle elde edebileceklerini anlatmak amacıyla Anadolu’nun dört bir yanına ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin sahiplerini ve yöneticilerini ziyaret ederek halka arzın ve Borsada işlem görmenin sunduğu avantajları anlatan Borsa İstanbul, 500’üncü şirkete ulaştı. Borsa İstanbul’un Halka Arz teşvik çalışmalarına dair bir açıklama yapan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan; “Borsa İstanbul olarak gerçekleştirdiğimiz şirket ziyaretleri ve tüm bu çalışmalar sonucunda iş adamlarımızın, girişimcilikleri, yaratıcılıkları, çalışkanlıkları ve geleceğe bakış açılarıyla dünyanın en gelişmiş ülkelerinin pazarlarına ulaşabildiklerini ve dünyanın en büyük markalarıyla onların pazarlarında rekabet edebildiklerini büyük bir memnuniyetle gördük. İş adamlarımızın, Türk girişimcilerinin dünyayla olan bu rekabetlerinde ülkemiz sermaye piyasalarından güç alarak bir adım daha öteye gidebileceklerine ve ülkemizi orta ve uzun vadede dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden biri haline getireceklerine olan inancımız tamdır” dedi.

aa_12.jpg

BüYüK GRUPLARA HALKA ARZ AŞILANIYOR

Borsa İstanbul’un görüştüğü şirketler arasında ağırlıklı olarak, İSO I. ve II. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, TİM 1000, Capital 500, Fortune 500 gibi listelere giren büyük ölçekli şirketler bulunuyor. Madencilik, otomotiv, sağlık, ulaşım, inşaat, gıda, tekstil, kimya, petrol ürünleri, metal eşya ve makina, ağaç ve ağaç ürünleri, mobilya, basım-yayın gibi pek çok sektörden her biri sektörünün liderlerinden olan birçok önemli şirkete ziyaret gerçekleştirildi. Ayrıca, Altınbaş Holding, Bilkent Holding, Boydak Holding, çalık Holding, Erdemoğlu Holding, Eren Holding, Hayat Holding, Kibar Holding, Limak Holding, Soyak Holding, STFA, Tosyalı Holding, Yıldırım Holding gibi Türkiye’nin önde gelen grupları ile de halka arz teşvik çalışmaları kapsamında bilgi paylaşımı yapıldı. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. İbrahim Turhan’ın da önemli bir kısmına katıldığı görüşmelere diğer Borsa İstanbul üst düzey yetkilileri de iştirak ettiler.

Şirket ziyaretlerine ek olarak, çeşitli illerde sanayi ve ticaret odaları, meslek örgütleri, sektörel ve bölgesel birlikler ve derneklerle birlikte halka arz konusunda 30’un üzerinde organizasyon gerçekleştirilerek “halka arz ve Borsa İstanbul’un sunduğu fırsatlar konusunda toplamda 2.000’i aşkın katılımcıya bilgi aktarıldı.

aa_13.jpg

Şirketler, paylarını halka arz ederek, alternatif finansman yöntemlerine göre daha düşük maliyetle, uzun vadeli ve geri ödemesi olmayan bir finansmana ulaşıyorlar. Şirketlerin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi, bankacılık ve para piyasası nezdindeki kredibilitelerini artırarak daha kolay ve uygun maliyetlerle kredi bulmalarını ve paylarını teminat göstererek kredi kullanabilme imkanı kazanmalarını da sağlıyor. Şirketler halka arz sonrasında ortaya çıkan ek kaynak gereksinimlerini “İkincil Halka Arz”lar ile karşılayarak yeniden finansman imkânı da yaratabiliyorlar. Halka arz, şirket paylarına likidite kazandırarak mevcut ortaklara da önemli bir finansman imkânı sağlıyor. Ayrıca, şirketler hakkında artan farkındalık ve bilinirliğin sağladığı avantaj çerçevesinde gerek yurt içi, gerekse yurt dışında şirketlerle çeşitli işbirliği imkânları artmakta ve bu sayede şirketler, ulusal ve uluslararası piyasalarda önemli bir rekabet avantajı elde etmektedirler.

aa_14.jpg

ŞİRKETLER NASIL BAKIYOR?

Halka arzın şirkete sağlayacağı katkılar ile ilgili detaylı bilgilendirmenin yapıldığı bu görüşmelerin, karar alıcılarda halka arz fikrinin oluşmasında olumlu katkı sağladığı görüldü. Yapılan bu görüşmelerin de etkisiyle 500 şirketin yarısından fazlası halka açılmayı gündemlerine aldı. Beş şirket ise yapılan görüşmeler sonrasında halka arz işlemlerini tamamladı ve bunlardan ikisi Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. üçüncü şirketin başvurusu da gerçekleştirilmiş olup, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Görüşülen büyük ölçekli şirketlerden 10’u halka arz sürecinde önemli aşamalar kaydetti. Bu şirketlerin kısa süre içerisinde halka arz hazırlıklarını tamamlayarak Borsa İstanbul’da işlem görme başvurularını yapmaları bekleniyor. Şirketlerden alınan geri bildirimler de önümüzdeki dönemde daha fazla şirketin halka arza ilgi göstereceğini ortaya koyuyor.

Gerçekleştirilen ziyaretler ve sonuçlarına ilişkin özet tabloda yer alıyor.

aa_16.jpg

aa_17.jpg

KAYGILAR VE EKSİKLİKLER

Şirketler halka arzla ilgili belli kaygılar taşıyor. Borsa İstanbul, bu hususlarla ilgili gerek geçmişte halka arz gerçekleştiren şirketlere ilişkin başarılı örnekler, gerekse yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen tedbirlerin paylaşımı yoluyla şirketlere bilgilendirme yapılarak eksik ve yanlış bilgiden kaynaklanan çekinceler büyük oranda giderdi.

• Halka açık olmanın iş süreçlerini yavaşlatacağı endişesi: SPK’nın ve Borsa İstanbul’un şirketin Borsada işlem görmesi sonrasında şirketin iş süreçlerine ve iş yapış yöntemlerine müdahil olmadığı ve faaliyetlerin yavaşlamasına neden olacak bir onay mekanizması bulunmadığı aktarılarak bu konudaki çekinceler giderildi.

• Şirketin kontrolünde zaafa uğranılacağı endişesi: Halka arzdan pay alacak ortakların şirketin yönetimine müdahil olmak gibi bir tutumları ve olanakları bulunmadığı, şirketin başarılı yönetimini devam ettirmesi ve halka arzdan elde edilen kaynakla birlikte büyümesini artırarak sürdürmesi beklentisinde oldukları görüşmelerde ifade edildi.

• Aile şirketlerinin gelecek nesillere aktarımda risk bulunmadığını düşünmeleri: Şirketin sonraki nesillere iletilmesinde karşılaşılabilecek riskler, kurumsallaşmanın ve halka arzın bu risklerin minimize edilmesinde oynadığı rol görüşmelerde dile getirilerek bu konudaki bilinç düzeyinin artırılması yönünde çaba sarfedildi.

• Borsa İstanbul’da işlem görebilecek büyüklüğe henüz erişilmediği düşüncesi: Şirket ortaklarına Borsa İstanbul bünyesinde her büyüklükte şirketin işlem görebileceği pazarlar oluşturulduğu ifade edilerek pazarlar hakkında bilgi verildi.

• Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceği endişesi: SPK düzenlemelerinin ticari sırların korunması ve bazı önemli açıklamaların ertelenebilmesi imkânı sağladığı vurgulanarak rekabet gücü üzerinde olumsuz etkisi olmayacağı ifade edildi.

• Halka arz sonrası şirket paylarında yapay fiyat hareketleri olacağı endişesi: Borsa bünyesinde oluşturulmuş olan etkin denetim ve gözetim mekanizmasına ilişkin bilgilendirmede bulunularak bu kaygılar giderildi.Şirketlerde halka arz ve Borsada işlem görme ile ilgili önemli çekinceler giderilmiş olmakla beraber, bazı şirketler çeşitli sebeblerle halka arza sıcak yaklaşmamaktadırlar. Grup çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerin bir kısmı, grubun politikası gereği halka açılmayı düşünmezken, bir kısmının ise öncelikle grubun diğer şirketlerinin başarılı bir şekilde halka arzlarını bekledikleri tespit edildi. Yabancı ortaklı birçok Türk şirketinin ise yapılan ortaklık anlaşması gereği halka arzı düşünmediği öğrenildi.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.