Son Haberler

Perakendede marka yönetimi

Markayı satan kişi tüketici ile marka arasındaki son kişi olduğundan markanın müşteriye görünen yüzüdür. Marka tüketicinin beyninde şirketin ne olduğunu ve rakiplere göre nereye yerleştiğini gösteren olgunun en önemli biçimidir.

Günümüz dünyasında tüm sektörlerde marka olmamış ürünün satılması oldukça güçtür. özellikle giyim endüstrisinde marka olmadan bir ürünü satmak hemen hemen imkânsızdır.

Sürekli üzerinde konuşulan marka nedir? Amerikan Pazarlama Derneği’nin tanımına göre marka mal ve hizmetlerini satışa sunan kişilerin söz konusu ürünlerini tanımlamak ve piyasadaki emsallerinden ayırabilmek için kullandıkları isim, sembol, tasarım veya bunların çeşitli kombinasyonlarıdır.

Tüketiciler açısından olaya baktığımızda marka bir ürünü en hızlı tanıma ve fark etme unsurudur. Marka ürünün kaynağını gösterir, kalite güvencesi ve garantisi verir diğer bir değişle marka ürünün pasaportudur.
Perakendecilik ise son tüketici ile üretici arasındaki akışın nihai noktasıdır. Pazarlama ile ilgili tüm kavramlar perakendecilik için de aynen geçerlidir. Marka yönetimi açısından perakendeciye düşen en önemli görev ürün planlama aşamasından başlayarak lojistik ve daha sonra tanıtıma kadar tüm süreci ve satış sonrası faaliyeti CRM ile birlikte ahenk içinde koordineli yönetebilmesidir. Perakendecilikte marka yönetiminde en önemli unsur tüketiciye farklı ve kusursuz müşteri deneyimi sunabilme becerisidir. Bir diğer değişle perakendecinin satısını yaptığı markaya ekleyebileceği katma değer ve sunum kalitesi her şeyin önüne geçmektedir.

Markayı satan kişi tüketici ile marka arasındaki son kişi olduğundan markanın müşteriye görünen yüzüdür ve güven ve imaj açısından çok önemlidir. Marka tüketicinin beyninde şirketin ne olduğunu ve rakiplere göre nereye yerleştiğini gösteren konumlandırma denen olgunun en önemli biçimidir. Optimum marka yönetimi kavramı, doğru mali, doğru yerde, uygun fiyata bilinçli müşteriler satma becerisidir. Günümüzde markalar artık kendi tasarımlarında gittikçe artan şekilde tüketici istek ve arzularına öncelik vermeye başlamak durumunda kalacaklardır. Marka oluştuktan sonra sağlıklı yaşayabilmesi için reklama ve tanıtıma ihtiyacı vardır, reklam bütçeniz bir ülkenin savunma bütçesi gibidir ve pazar payınızı rakiplerinize karşı korumak görevi üstlenmiştir.

Her ne kadar reklam önemli ise de aşırı iletişime maruz kalmış bir ortamda yasadığımızdan her gün binlerce mesajla karsılaştığımızdan markamızı yönetirken haber yaratan tanıtımı reklam ile uyum içinde kullanabilen stratejiler geliştirmeliyiz.

Marka yönetiminin nihai hedefi tüketiciler ile birlikte tüm kesimleri markanın ortak değerlerinden oluşan bir ortama çekebilmektir. Günümüzde iletişim kanallarının gelişmesi ile birlikte markaya hizmet verenlerin de markanın özüne ve ruhuna sahip çıkması markayı yaşatacak ve büyütecek en önemli unsurların başında gelmektedir

Dr. Fatih ANIL

ORKA Group İcra Kurulu üyesi

anil@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası