Son Haberler

Türk Birliği ile gençlik hayallerimiz gerçekleşiyor

-12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen 8. Türk Devletleri İstanbul Zirvesi’nde, Türk Keneşi’nin adı “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirildi ve Türkmenistan gözlemci olarak teşkilata dahil oldu.

-172,5 milyon nüfusu, 4.823.541 km² alanı, 1,5 trilyon dolar GSYİH, 8 bin dolar kişi başına ortalama gelir ifade eden Türk Devletleri Teşkilatı, yer altı zenginlikleri, genç nüfusları ile teknoloji, sanayi, tarım, ticaret alanlarında oldukça güçlü bir gelecek vaat ediyor.

Türk Devletleri Teşkilatı, 1992-2010 yılları arasında “Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi” toplantılarının ilki Turgut Özal ev sahipliğinde 30 Ekim 1992’de Ankara’da, ikincisini 12 Temmuz 1993’de Nursultan Nazarbayev’in ev sahipliğinde Almatı’da düzenledi.

Kurultay sonrası yapılan anlaşma ile TÜRKSOY kuruldu, Devlet Başkanları toplantıları devam ederek birçok konuda anlaşmalar imzalandı. En önemlisi ise ülkeler arasındaki kültürel, ekonomik, sosyal bağların güçlendirilmesi amacıyla 3 Ekim 2009 tarihinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında Nahçıvan Anlaşması’nın imzalanmasıyla Türk Keneşi kuruldu.

Özbekistan 14 Eylül 2019’da tam üye oldu. Aynı yıl Macaristan ise gözlemci üye olarak kabul edildi.

22 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek’te toplanan 2. Türk Keneşi Dışişleri Bakanları toplantısında Türk Keneşi’nin resmi bayrağı kabul edildi. Bayrak; rengini Kazakistan, ortasındaki güneşi Kırgızistan, sekiz köşeli yıldızı Azerbaycan ve hilali Türk Bayrağından alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ÖNERİSİYLE NAZARBAYEV, ÖMÜR BOYU ONURSAL BAŞKAN OLDU

24 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisi ve Keneş üyelerinin oy birliği ile bu konuda yaptığı öncülük nedeniyle Türk Dünyası aksakalı Nursultan Nazarbayev, Türk Keneşi ömür boyu onursal başkanı unvanını aldı.

2020 yılında Ukrayna, 3 Mayıs 2021’de ise Afganistan gözlemci statüsü talebinde bulundu.

12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen 8. Türk Devletleri İstanbul Zirvesi’nde, örgütün adı “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirildi ve Türkmenistan gözlemci olarak teşkilata dahil oldu.

1.5 TRİLYON DOLAR GSYİH, YER ALTIN ZENGİNLİKLERİ VE GENÇ NÜFUSU İLE GELECEK VAAD EDİYOR

2020 yılı sonu itibariyle 172,5 milyon nüfusu, 4.823.541 km² alanı, 1,5 trilyon dolar GSYİH, 8 bin dolar kişi başına ortalama gelir ifade eden topluluk yer altı zenginlikleri, genç nüfusları ile teknoloji, sanayi, tarım, ticaret alanlarında oldukça güçlü bir gelecek vaat ediyor.

Bu oluşan güç, yakın zamanda Türkmenistan ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin üye olmasıyla Türk kökenli, Türkçe konuşan devlet ve özerk toplulukların üye ya da gözlemci olarak katılımları ile günümüzde gelişme gösteren Avrasya Kıtası’nın gelecekte dış politika ve savunma alanında da daha güçlü olabilmesini sağlayacak.

Teşkilatın genel sekreterliği İstanbul’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Ankara’da, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Bakü’de, Uluslararası Türk Akademisi ise Kazakistan’da bulunmaktadır.

Bilindiği gibi başarı kültür değerlerimizde birleşerek karşılıklı güven, ülkeler arasında dengeli menfaat, adaletle hükmetme ile elde edilebilecek. Avrupa Birliği’nde (AB) olduğu gibi tavizsiz hazırlanacak kanun kural ve kaidelere riayet esas olmakla birlikte teşkilatın yapılandırılması ve ehil elemanların görev alması da önem taşıyor.

GENÇLİK RÜYALARIMIZLA BAŞLAYAN HAYALLERİMİZİN GERÇEKLEŞMEYE BAŞLADIĞI GİRİŞİM

Gençlik rüyalarımızla başlayan hayallerimizin gerçekleşmeye başladığı bu girişimi ve emeği geçenleri gönülden kutluyor, çekişmesiz-nizasız başarılarla arzu edilen hedefe ulaşmasını diliyoruz.

Üniversite yıllarında MTTB (Milli Türk Talebe Birliği) toplantılarımız, iş hayatına girdikten sonra komünizmin en katı olduğu bir dönemde ilk defa 21-25 Haziran 1977 yılında Moskova’da düzenlenen WELC (World Electro Technics Congress)’ e katılmam,  sonrasında bazı bölgeleri ve özelde Özbekistan’da Taşkent, Semerkant, Buhara gibi önemli ata-baba diyarlarını ziyaretimiz ve oralara sürgün gönderilen başta Ahıska Türk kardeşlerimizle ve diğer boylarla görüşmemiz, Türk Birliği özlemimizin başlangıcı oldu.

Sonraki yıllarda Aydınlar Ocağı olarak Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş başkanlığında Kırım-Moskova-Çuvaşistan-Tataristan (Kazan) seyahatlerimiz, SSCB’nin dağılmasıyla başlayan özerklik gelişmeleri sırasında Komünist Rejimden kurtuluşun sevinciyle İdil Irmağı kıyısından Yarçallı kentinde kurulan “Allah’a Tövbe Camii” açılışına başkanlığımda Cumhurbaşkanı Özal’ı temsilcisi olarak katılmamız, birçok özerk Türk topluluklarını ziyaretlerimiz ve temsilcileri ile görüşebilme imkânının doğmasını sağladı.

IRKDAŞLARIMIZLA VE İLGİLİLERLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELERDE BU GÜNLERİN HAZIRLIKLARI YAPILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanlığım ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığım döneminde sürdürdüğümüz ilişkiler, kurucu başkanlıklarını yaptığım Türkiye-İran-Pakistan arasında kurulan ve bugün Türk Cumhuriyetleri, Afganistan ve Tacikistan’ın katılımı sonucu on ülkeyi bulan (ECO-Chambers) Ekonomik  İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası ile  Dış Ekonomik İşbirliği Kurulu (DEİK) şemsiyesi altında kurduğumuz Türkiye-Rusya İş Konseyi çalışmaları, Turgut Özal’ın Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı döneminde iş adamlarıyla ve üst düzey bürokratlarla düzenlediğimiz ziyaretlerde buluşmalarımız sırasında ırkdaşlarımızla ve ilgililerle yaptığımız görüşmelerde bu günlerin hazırlıkları yapıldı ve beklentilerimiz dile getirildi.

Hemen belirtmeliyim ki bu günlere gelişimizde tarihe mal olmuş büyüklerimizi Rahmetle anarken, Devletimizin ilgili kurumlarının resmi ilişkileri yanı sıra bu davaya gönül vermiş yüzlerce isim ve sivil toplum kuruluşlarımız arasından; TOBB, İş Dünyası Vakfı (İDV), Aydınlar Ocağı, Türk Ocakları, Türk Dünyası Vakfı’nı; hocalarımızdan Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Prof. Dr. Turan Yazgan; bakanlarımızdan ve milletvekillerimizden Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli, Namık Kemal Zeybek, Cemil Çiçek, Ayvaz Gökdemir, Mehmet Ceylan, Kadir Ramazan Coşkun; üst düzey bürokratlarımızdan Dr. Ertan Yülek, Vahit Erdem; işadamlarımızdan İbrahim Bodur,  Rıfat Hisarcıklıoğlu, Nihat Gökyiğit isimlerini anmak isterim.

Son yıllarda oluşan Türk Devletleri Parlamenterler Vakfı, Türk Dünyası Kültür Sanat Vakfı gibi gönüllü kuruluşların ve diğer sivil girişimlerin de bu dönemde çok etkili çalışmalar yaptıklarını memnuniyetle izliyoruz.

SOYDAŞLARIMIZIN SORUNLARI ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Batılı ülkeler insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlüklerin bayraktarlığını yaparken, görmezlikten geldikleri Irak, Suriye, Yunanistan’daki Türkmenlerin, Çin’de Uygur Türk soydaşlarımızın sorunları çığ gibi büyüyor.

Yeri gelmişken öncelikle ele alınması gereken önemli iki konuya da değinmek istiyorum. 15.11.2021 günü KKTC’nin 38. Kuruluş Yıldönümünü kutlarken yine hüzünlendik. ABD ve AB emperyalizminin etkisi ile hiçbir ülke tarafından tanınmamış olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öncelikle tanınması gündeme alınmalıdır. Böylece Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin bazı Batılı ülkeleri arkasına alarak Doğu Akdeniz’de estirilen doğalgaz, petrol haksız paylaşımlarına dur denebilir.

İkinci olarak Ekonomik İş Birliği Konseyi öncülüğünde ticari, zirai ve sanayi ilişkiler geliştirilirken, jeopolitik bir girişim olan Türk İpek Yolu Projesine acilen hız kazandırılabilir.

Bu gelişmeler başlangıçta Türk Devletleri Teşkilatı Kuruluşuna Dünya kamuoyunda etkili bir yer kazandırırken, başta emperyalist batı ülkeleri olmak üzere Rusya ve Çin tedirgin olabilirler.

Öncelikle bu hareketin bir ırkçılık olmadığı, tarihi kültür birliği zemininde ekonomi, teknoloji ve sosyal iş birliği olduğunu belirtmeliyiz. Ancak var olan tepkiler daha belirgin şekilde meydana çıkacağından gelişmeler ışığında yapıcı politikalar geliştirilebilir. Nitekim yıllardır bu konuda çeşitli Batı kuruluşları endişelerini haritada belirtilen ve dip notla (*) verilen raporlarla ve benzerleriyle ortaya koyuyorlar.

 

Turkish-language map projects a future Turan federation stretching from Turkey to Mongolia and Siberia (Source: Dostum.org)

*Great Turan October 28, 2020

MEMRİ Russia, Turkey Speciale Dispatch No: 8995

Türk Birliğimiz güçlü, yollarımız açık olsun.

Ali Coşkun

58. ve 59. Dönem Sanayi ve Ticaret Bakanı

coskun@turcomoney.com

 

 

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Haberler

Site Haritası