Son Haberler

Ustalık döneminin teşvik paketi

Uzun süredir merakla beklediğimiz yatırım teşvikleri açıklandı. Peki yeni teşvikleri hazır giyim sektörü itibariyle nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yeni paketin artıları neler?

Hazır giyim, emek yoğun sektörlerden biri. Her ne kadar katma değeri yüksek üretim yapılsa da Türkiye’de üretim maliyetleri yüksek kalmaya devam ediyor. Bu nedenle bu bölgelerde yeni yatırımların hayata geçirilmesi çok önemli.
Yeni teşvik paketi öncesi hazır giyim sektörü olarak üç beklentimiz vardı. Bunlar yeni bir bölgesel alan ilan edilmesi, teşviklerin on yıla çıkartılması ve iş gücü maliyetlerini aşağı çekecek teşviklerin verilmesiydi.

Yeni teşvik paketiyle beklentileri büyük ölçüde karşılandı. Teşvik süreleri on yıl, hatta yatırım organize sanayi bölgesinde olursa on iki yıla çıkartıldı. Teşvik unsurlarının daha yüksek olduğu 5 ve 6. bölgeler ilan edildi. Bu bölgelerde başta hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörler için uygun yatırım teşvikleri bulunmakta.

Teşviklerin iki yeni amacının olduğu görülüyor. Bunlardan ilki cari açığa yol açan ve Türkiye’de üretilmediği için ithal edilmek zorunda kalan ürünlere dönük yatırımın teşvik edilmesi, ikincisi de yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye sahip seçilmiş sektörlerdeki yatırımların teşvik yoluyla desteklenmesi.

Bu iki amaca yönelik yatırımlar, Türkiye’de orta vadede öncelikle cari açığı azaltıp, ayrıca Türkiye’deki sanayinin ileri teknoloji seviyesine dönüşümünü de hızlandıracak.
Tüm bunlara ilave olarak yeni pakette turizm, eğitim ve madencilik sektöründeki yatırımların da geniş kapsamlı teşvik edilmesi ve ilgili alanlardaki potansiyelin hayata geçirileceği görülüyor. Söz konusu yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendiriliyor ve Türkiye’nin her yerinde eşit şartlarda ve yüksek oranlarda teşvik edilecek olması önem arz ediyor.

Sonuç olarak, söz konusu yatırım teşvikleri son derece yenilikçi, bir taraftan sanayiyi yüksek teknoloji yoğun hale getirirken diğer taraftan özellikle geri kalmış bölgelerimizde 6. bölge uygulamasıyla istihdamı desteklemekte ve tüm bunlara ilave olarak kronik cari açık sorununa yapısal olarak köklü ve kalıcı destekler sunmakta.

Stratejik ve büyük yatırımlar, bölgelerin sosyo ekonomik gelişimlerine göre destek unsurlarının belirlenmesiyle birlikte düşünüldüğünde, son derece faydalı bir paket. Tüm boyutları ile yeni teşvik paketlerine bakıldığında, yatırımcı olarak teşviklerin son derece faydalı ve ekonomiye ivme kazandıracak bir yapıda olduğu görülüyor.

Süleyman ORAKçIOĞLU

orakcioglu@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası