Son Haberler

2011 ekonomide Türkiye`nin yılı oldu

2011_ekonomide_turkiyenin_yili_oldu_2.jpg ♦ Sanayi ciro endeksi 2011 Eylül’de yüzde 40,3, Ekim ayında ise yüzde 34,8 arttı. İmalat sanayi alt gruplarında en yüksek artış Makine ve Ekipmanların Kurulumu ve Onarımında gerçekleşti.

♦ Enflasyon yüksek seyrini korudu. 2012 Mayıs ayına kadar çift haneli enflasyon beklentisi var. TüFE’de aylık değişim Ekim’deki % 3,27‘den sonra Kasım’da da % 1.73 olarak gerçekleşti.

♦ Kredilerde yaşanan yavaşlama, cari açığın daralmasına yaradı. Ağustos ayında alınan önlemler, TL’nin son bir yılda yaşadığı değer kaybını kısmen yavaşlattı.

TüRKİYE KRİZE RAĞMEN BüYüMEYİ BAŞARDI

Avrupa’daki borç krizi ve dünya ekonomilerindeki dalgalanmalar nedeniyle zorlu bir yıl geride kaldı. Peki 2011 yılında Türkiye’nin makro ekonomik dengeleri nasıl bir seyir izledi?

2011_ekonomide_turkiyenin_yili_oldu_3.jpg

üretim yöntemi ile hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla tahmininde, 2011 yılı üçüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla % 17,4’lük artışla 348 802 milyon TL. 2011 yılının üçüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla % 8,2’lik artışla 31 029 milyon TL, 2011 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla % 18,7’lik artışla 957 326 milyon TL, 2011 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla % 9,6’lık artışla 85 139 milyon TL oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2011 yılı üçüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,7’lik artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki döneme göre %1,7 arttı.

2011 EKİM AYINDA TüKETİCİ GüVENİ AZALDI

2011_ekim_ayinda_tuketici_guveni_azaldi.jpg2011 Ekim ayında Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre % 4,2 oranında azaldı; Eylül ayında 93,7 olan endeks Ekim ayında 89,7 değerine düştü. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi ile tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülüyor ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına ilişkin eğilimleri saptanıyor. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici Güven Endeksi 0-200 aralığında değer alabilmekte; Tüketici Güven Endeksi’nin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.

2011_ekim_ayinda_tuketici_guveni_azaldi_1.jpg

SANAYİ CİRO ENDEKSİ, EYLüL’DE % 40,3, EKİM’DE % 34,8 ARTTI

sanayi_ciro_endeksi_eylulde_403_ekimde_348_artti.jpgSanayi üretim Anketi kapsamında yer alan İmalat Sanayi ile Madencilik ve Taşocakçılığı kısımlarında bulunan işyerlerinden 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Ciro Endeksi, 2011 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 34,8, bir önceki aya göre ise % 5,8 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2011 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre; Madencilik ve Taşocakçılığı endeksi % 36,8; İmalat Sanayi endeksi ise % 34,7 arttı. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2011 yılı Ekim ayında en yüksek artış Enerji’de görüldü.

MAKİNE VE EKİPMAN KURULUMUNDA BüYüK ARTIŞ

İmalat sanayi alt gruplarında en yüksek artış Makine ve Ekipmanların Kurulumu ve Onarımında gerçekleşti. Sanayi Sipariş Endeksi, 2011 yılı Eylül ayında 2010 yılı Eylül ayına göre yüzde 34,7, Ekim ayında yüzde 33,8 arttı.

makine_ve_ekipman_kurulumunda_buyuk_artis.jpgİmalat sanayi alt sektörlerinin 2011 yılı Ekim ayında 2010 yılı aynı ayına göre yüzde değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artış oranının % 190,7 ile Makine ve Ekipmanların Kurulumunda gerçekleştiği görülüyor. Bunu % 131,2 ile Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı takip etti.

Avrupa Birliği düzenlemelerine göre, İmalat Sanayi kısmında sipariş ile çalışan faaliyetlerde bulunan ve Sanayi üretim Anketi’nin kapsamına giren işyerlerinden, 2005=100 temel yıllı oluşturulan Sanayi Sipariş Endeksi, 2011 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 34,7, bir önceki aya göre ise % 9,7 arttı.


2011_ekonomide_turkiyenin_yili_oldu_4.jpg


SANAYİ üRETİMİ EKİM’DE YüZDE 7,3 ARTTI

sanayi_uretimi_ekimde_yuzde_73_artti.jpg2011 yılı Ekim ayında 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2011 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi % 8,6, imalat sanayi sektörü endeksi % 7,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de %9,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2011 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 7,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre % 4,4 artış gösterdi.

ENFLASYON YENİ YILDA çİFT HANEYE çIKACAK

2011 yılı Kasım ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %1,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,48 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,13 artış gerçekleşti.

enflasyon_yeni_yilda_cift_haneye_cikacak.jpgAna harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış % 5,59 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Kasım ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde % 3,69, gıda ve alkolsüz içeceklerde % 3,27, çeşitli mal ve hizmetlerde % 1,69, ev eşyasında % 1,15, haberleşmede % 0,90, lokanta ve otellerde % 0,62, konutta %0,61, sağlıkta % 0,23, eğitimde % 0,07, eğlence ve kültürde % 0,01 artış, ulaştırmada %-0,55 düşüş gerçekleşti.

Enflasyon yüksek seyrini koruyor. TCMB en azından 2012 Mayıs ayına kadar çift haneli enflasyon bekliyor. TüFE’de aylık değişim Ekim’deki % 3,27 den sonra Kasım’da da % 1.73 olarak gerçekleşti.

EN YüKSEK ARTIŞ AYAKKABI VE GİYİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre TüFE’de en yüksek artış % 19,14 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Alkollü içecekler ve tütün (%18,56), ulaştırma (%13,22), ev eşyası (%11,09) artışın yüksek olduğu diğer harcama gruplarıdır. TüFE’de Kasım ayında da yüksek seyir devam etti, aylık değişim %1,73 olarak gerçekleşti. 2011 yılı Kasım ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre % 1,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 9,82, bir önceki yılın aynı ayına göre % 9,48 ve on iki aylık ortalamalara göre % 6,13 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış % 5,59 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

KREDİLERDEKİ YAVAŞLAMA CARİ AçIĞI DARALTACAK

• TL son 1 yılda önemli değer kaybetti.

• Kredilerdeki büyüme hızında önemli yavaşlama olmuştur. Toplam kredilerin büyüme hızı % 20’nin, bireysel kredilerin büyüme hızı %10’un altına gerilemiştir.

• Toplam kredi büyümesindeki bu yavaşlama son 5 yılın ortalamasına göre de ciddi boyuttadır. Kasım ayında bu yavaşlama daha da belirginleşmiştir.

• özellikle tüketici kredilerindeki yavaşlamanın cari açığın daralmasına önemli katkı yapması beklenmektedir.

• 2011 üçüncü çeyreğinden itibaren cari açıkta önemli iyileşme var. özellikle de enerji hariç cari açıktaki kayda değer gerileme var. Cari açıktaki daralma dördüncü çeyrekte de devam etmekte olup, bu durumun ekonomide yeniden dengelenmenin işareti olduğunu düşünüyoruz.

Merkez Bankası yetkilileri ayrıca, bankaların ilave likidite ihtiyacının ortaya çıkması durumunda her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de gerektiğinde hızlı bir şekilde adım atılacağını belirtiyor.

MERKEZ BANKASI 2012’DE YüKSEK ENFLASYON BEKLİYOR

Yeni yılda yüksek enflasyon beklentisi olan TCMB, enflasyon ve ekonomiye ilişkin görüş ve beklentilerinde çift haneli rakamların sürpriz olmayacağına işaret ediyor. Bu beklentiler doğrultusunda Mayıs 2012’ye kadar yüksek seyrin sürmesi muhtemel.

• Enflasyonda artış bekleniyordu, ancak gerçekleşen rakamlar bu artış beklentisinin de üzerinde oldu.

• Bunda mevsimsel faktörlerin de önemli rolü olduğu düşünülüyor.

• Enflasyondaki artışın genele yayılıp yayılmadığına baktığımızda; Kur geçişkenliğinin çekirdek enflasyonda yarattığı artışın enflasyonu yukarı çektiği görülmektedir.

• Dolayısıyla enflasyonist baskıların kurlara duyarlı kalemlerdeki artıştan geldiği göz önüne alındığında genele yayılmadığı görüşü ön plana çıkmaktadır.

2012 yılında enflasyonun tekrar düşüşe geçmeden önce Mayıs ayına kadar yüksek seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Enflasyonda Mayıs’a kadarki dönemde tahminlerin oldukça üzerinde bir seyir görebiliriz.

öNLEMLER TL’DEKİ DALGALANMAYI AZALTTI

Ağustos ayının sonuna doğru alınmaya başlanan önlemlerle TL’nin değerindeki dalgalanma azaldı.

• 23 Ağustos’tan bu yana diğer gelişmekte olan piyasa ekonomilerine oranla Türk Lirası‘ndaki değer kaybının daha sınırlı olduğu görülüyor.

Ağustos ayında başlanan döviz satım ihaleleri ile 8,63 milyar ABD Doları döviz satıldı. 29 Kasım 2011 tarihinden itibaren, her iş günü, takip eden iki iş günü içerisinde ihaleler yolu ile satılabilecek toplam azami döviz miktarının ilan edilmesine başlandı

Turcomoney – Ocak 2012
Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası