Son Haberler

Dünya yaşlanıyor, insanın ömrü uzuyor!

Dünya nüfusu hızla artarken, 80 yaş ve üzerindeki nüfus da çoğalıyor. Nitekim Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nün yaptığı son araştırma da bunu teyit ediyor.

*Dünyada yaşlı nüfusun artması ile birlikte dikkat çeken bir başka önemli husus daha var. Ülkeler, yaşam süresini uzatmak için çalışmalar yapıyor. Bu durum, küresel sağlık talebinin de artmasına sebep oluyor.

*Bütün bu gelişmeler sonucunda son yıllarda küresel sağlık turizmi, çok ciddi bir ivme kazandı. Peki Türkiye, küresel sağlık turizminden niçin yeterince pay alamıyor? Bu devasa pastadan pay alabilmesi için Türkiye, ne yapmalı?

*İşte Türkiye’yi yakından ilgilendiren dünya sağlık turizmindeki son gelişmeler…

Tüm dünyada artan doğum oranlarına ilave her ülkenin yaşam ömrünü uzatmak üzere yaptığı çalışma ve yatırımlar küresel sağlık talebinin artmaya devam edeceğini gösteriyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2010 yılında %4 oranında seyreden 80 ve üzeri yaşındaki kişilerin, 2050 yılına kadar %10 oranına yükseleceğini tahmin ediyor. TÜİK istatistik verilerinde de açıkça görülüyor ki Türkiye’de de genç nüfus oranı azalıyor, 65 üstü yaş grubu ortalaması da artış gösteriyor.

2017 yılında Economist İstihbarat Birimi tarafından yapılan (Global Access to Healthcare index) Küresel Sağlık Hizmetlerine Erişim Araştırması’na dayanarak, sağlık hizmetine ulaşabilme konusunda birkaç gelişmekte olan ülkenin, Küba, Brezilya, Tayland, Kolombiya, Kazakistan dahil olmak üzere bazı gelişmiş ülkelerin önünde yer almaya başladığını ön görüyor.

Küresel Sağlık Hizmetine Erişim Sağlayan Avrupa ülkeleri

Avrupa Ülkelerinde Sağlık Sisteminin Yeterliliği ve İnovativ Çalışması

MEDİKAL TURİZM, 2019 YILINDA 32,5 MİLYAR DOLAR’A ÇIKACAK

Global araştırma şirketlerinin son yıllarda yaptığı çalışmalar, küresel medikal turizm sektörünün 2013-2019 yılları arasında yıllık %17,9’luk bir bileşik büyüme hızında büyüyeceği ve sektörün 2019 yılında 32,5 milyar dolara tahmin ediliyor.

DÜNYA MEDİKAL TURİZMİNDE TERCİH EDİLEN İLK 5 ÜLKE

Amerika merkezli Dünya Medikal Turizm Derneği, Afrika, Asya, Amerika, Ortadoğu ve Avrupa’yı kapsayan 41 farklı ülkede yaptığı araştırma sonucunu ‘2015-2017 Medikal Turizm İndex’raporunda açıkladı. Bu raporda hastaların tedavi olmak için öncelikli tercih ettiği ülkelerin başında Kanada geliyor. Bu ülkeyi İngiltere, İsrail ve Kosta Rika ülkeleri takip ediyor. Yani bu ülkeler, ilk 5’te yer alıyor.

Araştırma sonucuna göre hastalar, Kanada’yı en çok‘çevresel faktörler ve maliyet avantajı’ sebebiyle tercih ediyor.İsrail’i farklı bir destinasyon deneyimi yanında medikal yatırım ve servis kalitesi için, Almanya’yı ise medikal hizmet sağlayıcılarının yatırımları ve hizmet kalitesi için tercih ediyorlar. Medikal turizmde, iki segment insan grubu seyahat tercih ediyor. Bunların bir bölümü, diğer ülkelere gençleşmek amacıyla seyahat eden gelir düzeyi yüksek kişiler. Diğer bölümü ise kendi ülkelerinde mevcut olmayan tedavi veya yüksek maliyetler sebebiyle tedavi ve bakım için seyahat ediyor.

Ülkeler Arası Fiyat Karşılaştırması

Kaynak: www.medicaltourism.com

ZENGİNLER, GENÇLEŞMEK İÇİN SEYAHAT EDİYOR!

Son 10 yılın trend sektörü olan sağlık turizmi bir çok ülkede hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye’de ise durum biraz farklı. Türkiye, halen fiyat avantajını koruyor. Buna rağmen ekonomik sorunlar ve komşu ülkelerimizde yaşanan çatışmalar sonucunda hastalar için, Türkiye özellikle tercih edilen bir ülke değil. Türkiye, çok mecburi ve acil ameliyatlar için tercih ediliyor. Hatta diğer önemli segment olan gençleşme amaçlı seyahat eden gelir düzeyi yüksek hastalar Türkiye’ye neredeyse hiç gelmiyor. Bu hastalar için Türkiye’nin coğrafi konumu ve doğal güzellikleri büyük avantaj, ama bu  konuda profesyonelleşmiş yatırımlarımız yok.

TÜRKİYE’DE BRANŞLAŞMIŞ YATIRIMLARA BÜYÜK İHTİYAÇ VAR

Türkiye’nin global sağlık turizmindeki bu yeni gelişmeyi dikkate alması gerekiyor. Bu noktada gençleşme, rehabilitasyon ve fizik tedavi konularında branşlaşmış yatırımlara büyük ihtiyaç var.

Sektörün son 10 yılda ki gelişimine küresel olarak baktığımızda, bundan 6-7 yıl önce Türkiye, ilk 10 ülke arasında tüm araştırmalarda yer alırken, artık sıralamanın gerisinde kalmış durumda. Bunun  bir çok sebebi var. Bulunduğumuz coğrafyadaki sıkıntılı süreçlerin etkisi tabii ki çok büyük. Ama tüm bu kriz zamanlarını geleceğimiz için fırsata çevirebiliriz. Ülke çapında uygulanabilir “sağlık turizmi stratejisi”nin olmaması ve planlanan projelerin profesyonel bir uygulama ile yürütülmemiş olması, geçtiğimiz yıllarda hedefimize ulaşamamamızın ana sebebidir.

Türkiye, ekonomik ve sosyal yaşam alanlarında zor dönemlerden geçiyor. Bu sebeple özel sağlık sektör yatırımları askıya alındı. Var olan yapılarını korumaya çalışan kuruluşların bir kısmının da finansal çıkmaza girdiği haberleri medyaya yansıyor. Bu durum öncelikle yabancı yatırımcıları endişelendiriyor, sağlık sektörüne ilgisini azaltıyor. Bu durum aynı zamanda yabancı hastaların öncelikli tercih ettiği ülkeler arasında yer almamıza da engel oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı’mız Sayın Dr. Berat Albayrak’ın açıklamış olduğu kısa ve uzun vadede planlanan ekonomik hamlelerin hayata geçmeye başlaması ile ekonomik ve sosyal yaşam şartlarının hızlı bir ivmede düzelmeye başlayacağı ön görülüyor. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde özel sektörde yatırımların tekrar başlayacağına inanıyorum. Mega projeler olan şehir hastanelerinin devreye girmesi ve profesyonel bir hizmet anlayışı ile yönetilmeye başlanması ile hem sağlık modeli hem de sağlık turizmi noktasında bir çok ülkenin önüne geçeceğimize benim inancım tam.

KRİZLERİ FIRSATI ÇEVİRMELİYİZ

Yeter ki kriz zamanlarını doğru strateji ve ekipler ile yönetebilelim. Geçtiğimiz yıllardaki kaybımızın en önemli sebeplerinden biri de, özel sektör kuruluşlarının ve ilgili bakanlıkların küresel etki yaratabilecek, birlik olarak hareket eden ‘sağlık turizmi çatısı’ kuramamış olmalarıdır. Özel sektörün, kendi içerisinde dahi ayrı stratejiler ile hareket edip, öncelikle yabancı hastaların Türkiye’yi tercih etmelerini sağlamaları gereken çalışmaları birlik olarak yapmamış olmalarıdır.

 SAĞLIK TURİZMİNDE YENİ DÖNEM

Son 5 yıldır yazdığım tüm yazılarımda ve tüm kıtasal kongrelerdeki konuşmalarımda değindiğim stratejik modeli de kapsayacak olan, Hazine ve Maliye Bakanlığı sahipliğinde ve Sağlık Bakanlığı kontrolünde yeni kurulan USHAS şirketinin kamuoyu ile paylaşılmış olması, gelecek için büyük fırsat olacaktır.

Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca açıklamalarında, tüm bu ihtiyaçları kapsayarak koordine edecek yeni bir yapı olan USHAŞ’ın (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.) kurulduğunu ve yeni sistem ile devletlerarası anlaşmalarla ve sigorta şirketleriyle işbirliği içinde sağlık turizminin kapsamının genişletileceğini ifade etti.

USHAS NEDİR, NELER YAPACAK?

Ekonomi programlarında ve konferanslarda yapılan açıklamalarda; ‘Türkiye’nin sağlık hizmeti alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak amacıyla ülkede sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemeyip, koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları, akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığı’na önerilerde bulunacak’olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’na, üniversitelere ve özel sektöre ait uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında iş birliği yapılabilecek.

USHAŞ’ın başlangıç sermayesi 10 milyon Türk lirası olacak. Şirketin tüm hisselerinin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olacağı ve yurt dışında sağlık kuruluşu açabileceği, işletebileceği açıklandı.

OECD Raporu’na göre sağlık turizminde hızlı ve sürekli yükselen başarı ivmesini yakalayan Singapur, Hindistan, Macaristan, Malezya ve Güney Kore’nin başarısı dikkat çekiyor. Bu noktada stratejileri belirleyip ülke olarak birlikte hareket etmek çok önemli.

Yeni bir yıla girerken hayallerinizin, hedeflerinizin başarıyla gerçekleşmesini istiyorsanız, sadece dile getirmeyin, herkesin hayrına olacak şekilde harekete geçin,

Unutmayın ki evren, hareketi alkışlar !

2019 yılının tüm dünya ülkelerine barış ve huzur dolu günler, tüm insanların da kalplerini her gün daha fazla sevgi ve paylaşımla doldurmasını dilerim.

Sağlıcakla kalın…

Selin Yıldırım

yildirim@turcomoney.com

Medikal Turizm Derneği USA Başkanı,

Kaynak:

www.researchgate.net / Medical Tourism Potential in Turkey

www.medicaltourismassociation.com

www.medicaltoursim.com

www.saglik.gov.tr

www.yased.org.tr

-OECD report / Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications

-The economist intelligent unit / Global Access to healthcare index

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası