Son Haberler

HANGİ FIRSATLAR ÖNE ÇIKIYOR?

İş adamlarımız çin’de iş yapma konusunda endişelere sahip. işte bu noktada Hong Kong şeffaf hukuk sistemi, kalifiye işgücü ve sahip olduğu yolsuzlukla mücadele kültürü ile devreye giriyor.

Sanayi devrimiyle birlikte Doğu’dan, Batı’ya kayan dünyanın ekonomik ağırlık merkezi, özellikle küresel ekonomik krizle birlikte Avrupa ve Amerika’daki büyümenin yavaşlaması sonucu, tekrar Avrupa-Atlantik’ten, Asya Pasifik Bölgesine doğru kayıyor. öyle ki; 2050 yılında başlıca yükselen ekonomilerden çin, Hindistan, Endonezya’nın da içinde bulunduğu E7 ülkelerinin toplam GSYH’sinin, en sanayileşmiş ülkelerden oluşan G7 ülkelerinin GSYH’sinin neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. Bu beklentiler göz önüne alındığında Asya Pasifik’in kalbinde olan Hong Kong, sahip olduğu ekonomik esnekliği, girişimcilik kültürü ve konumuyla başta çin Anakarası olmak üzere, Doğu Asya pazarına giriş için önemli bir sıçrama noktasıdır. Liberalleşme süreci ile cazibe merkezi haline gelen çin’de artan yaşam standardı; enerji, hammadde ve gıda talebi iş adamları için fırsat oluşturuyor. Ancak çinli firmaların kurumsal yönetişiminin şeffaf olmaması ve doğru yerli ortak bulunamaması nedeniyle, iş adamlarımız çin’de iş yapma konusunda endişelere sahip. İşte bu noktada Hong Kong şeffaf hukuk sistemi, kalifiye işgücü ve sahip olduğu yolsuzlukla mücadele kültürü ile devreye giriyor. 2013 yılı Doing Business Raporu’na göre iş yapma ve sınır ötesi ticaret kolaylığı açısından ikinci sırada yer alan Hong Kong; güçlü bankacılık sistemi, yatırımcıya sağladığı vergisel avantajlar, tam rekabetçi serbest piyasa ekonomisiyle, yatırımcılarımız için önemli fırsatlar sunuyor. Finans, lojistik ve iletişim ağı bakımından bölgenin merkezi durumunda olan Hong Kong’da 4000’e yakın uluslararası firmanın bölge merkezi veya ofisi bulunuyor ve giderek daha fazla Türk şirketinin Hong Kong’da faaliyet göstermeye başladığını gözlemliyoruz. Hong Kong, güçlü iş ortamı ve Anakara’ya bağlantıları sayesinde Türk firmalarının çin’deki fırsatlara erişiminde önemli bir role sahip. önümüzdeki dönemde çin’de artan tüketime bağlı olarak Türk firmaları daha çeşitli ürünlerle pazara erişim imkânı elde edebilecek, markalaşma yolundaki firmalarımız Hong Kong üzerinden kendi marka ve tasarımlarıyla çin’de daha fazla yer alabilecek. çinlilerin gözünde “Made in Turkey” etiketi Avrupa imajına sahip ve bu da rakamlara yansıyor. Ayrıca çin’de artan şehirleşme ile gelişen, inşaat ve yapı sektörü Türk inşaat sektörü’nün burada daha aktif rol almasını sağlayacak.

HANGİ FIRSATLAR öNE çIKIYOR?

Hong Kong’da fırsat alanları olarak; lüks tüketim, şarap, yiyecek ve içecek endüstrisi, turizm, bankacılık ve finans, lojistik, tasarım, sanat ve dijital sektörler sayılabilir. Trade Map verilerine göre, Türkiye’nin, Hong Kong’dan son 4 senede en fazla ithal ettiği ürünler sırasıyla; inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, elektrik ve elektronik cihazlar, değişik sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlardır. Son 2 senede Hong Kong’a en fazla ihraç ettiğimiz ürünler sırasıyla; pamuk, inciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, hazır deriler, postlar ve mamulleri kalemleridir.

TüRKİYE – HONG KONG TİCARET DENGESİ

Türkiye ve Hong Kong arasındaki dış ticaret hacmi 2013 yılında 518 milyon dolarla geçen seneye göre yüzde 15 artış göstermekle birlikte olması gerekenin altındadır. İhracatımız geçen seneye göre, yaklaşık yüzde 25 artışla 420 milyon dolar seviyelerine erişirken, ticaret dengesi 2013 yılında Türkiye’nin lehine 323 milyon dolar seviyelerinde fazlalık veriyor. Son 10 yıla baktığımızda ise, Türkiye’nin ihracat yaptığı ilk 10 ülke içinde Asya ülkesi yok. 2012 yılında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında 14. sırada yer alan çin, geçtiğimiz yıl toplam ihracatımızdan aldığı yüzde 2.4’lük pay ile 11. sıraya yükseldi. 2023’teki 500 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmak için Asya’daki fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz. Asya’daki büyümeden pay almak isteyen firmaların Hong Kong’a yerleşmelerini ve bölgesel üst olarak kullanmalarını tavsiye ediyoruz.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası