Son Haberler

Not artırımı sağlamlık ve itibar göstergesi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin notunu BB+ den BBB- ye yükselterek yatırım yapılabilir seviyeye getirmiş oldu. Yatırım yapılabilir olma, yatırımcı için bir sağlamlık ve itibar göstergesidir. ülkeye gelen paraların istendiğinde her hangi bir engele uğramadan geri ödenebileceğini ifade eder.

Son on yılda yakaladığımız ekonomik istikrar ve performans, bu gün bizi yatırım yapılabilir ülkeler arasına soktu. Uygulanan ekonomik program, öncelikle ekonomik istikrarı hedefleyerek enflasyon, faiz oranı, bütçe dengesi, kamu kesimi borç yükü ve istihdam gibi makro dengeleri uluslararası kabul edilen makul seviyelere indirerek istikrara kavuşturdu. Bütün bu gelişmelere paralel olarak 2002’den bu yana, yıllık ortalama yüzde 6,5 büyüme sağlanmış, bu da kişi başına mill gelirimizi 2 bin 500 dolardan 11 bin 000 dolar seviyesine taşıdı.

Kriz Türkiye’yi teğet geçti
Türkiye, bugün dünyada 17’nci büyük ekonomi olarak G 20 içinde yer alan, gelişen ekonomiler içinde dinamik performansıyla örnek gösteriliyor.2008 yılında başlayan finansal krizden en az etkilenen ülkelerden biri olan ve bu krizin olumsuz etkilerini büyük ölçüde geride bırakan ülkemiz, 2010 ve 2011’deki performansıyla bütün dünyanın takdirini kazandı.

Hedef 2 trilyon dolar
ülkemiz, yakaladığı istikrar ve büyüme performansıyla 2023 yılında, dünyanın en gelişmiş ilk on ekonomisi arasına girmeyi hedef olarak belirledi. Toplam milli gelirin iki trilyon dolara ulaştırılması ve kişi başına gelirin de 25 bin dolara yükseltilmesi hesaplanmaktadır. Bu hedeflere ulaşma konusunda bütün ekonomik aktörler ciddi bir gayret içinde.

Sağlamlık ve itibar göstergesi
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, bu ayın ilk günlerinde, ülkemizin notunu BB+ den BBB- ye yükselterek yatırım yapılabilir seviyeye getirmiş oldu. önümüzdeki günler de diğer derecelendirme kuruluşlarının da aynı şekilde not artırımına gidecekleri tahmin ediliyor. Yatırım yapılabilir ülke olma ne anlama geliyor? Bu not artışı, önümüzdeki dönemde ülkenin ekonomik durumuna ne gibi katkılar sağlayabilir?

ülkemizin tasarruf oranı yüzde 20’lerden yüzde 12’lere kadar gerilemiş durumda. Yurt içi tasarrufları artırma yanında, gelişen ve kalkınmak durumunda olan bir ekonomi olarak yabancı kaynaklara da ihtiyacımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. öncelikle yatırım yapılabilir ekonomi olma, kalıcı ve uzun vadeli makul maliyetli yabancı kaynakları ülkemize çekecektir. Yatırım yapılabilir olma, yatırımcı için bir sağlamlık ve itibar göstergesidir. ülkeye gelen paraların istendiğinde her hangi bir engele uğramadan geri ödenebileceğini ifade ediyor.

Doğrudan yatırımları etkiyecek
Bugüne değin, daha çok spekülatif ve kısa vadeli sıcak para olarak gelen bu kaynaklar, bundan böyle sigorta ve emeklilik şirketleri gibi kurumsal tasarruflarda ülkemize kalıcı ve uzun vadeli yatırım yapacaklardır diye tahmin ediyoruz. Yatırım yapılabilir olma aynı zaman da doğrudan yatırımlarımızı da olumlu yönde etkileyecektir. Daha büyük ölçekli ve kalıcı yatırımların yolu da açılmış olacaktır. Yatırım yapılabilir olma seviyesi yakalandıktan sonra ki iki yıl için de benzer ülkelerde, portföy yatırımlarında ve doğrudan yatırımlarda milli gelirin yüzde 4 ü kadar bir artış olduğu gözlemlendiği ifade ediliyor.

Dövizin fiyatı artar endişesi
Not artırımında, mali disiplinin ve güçlü bankacılık performansımızın etkili olduğu anlaşılıyor. önümüzdeki süreçte, ekonomideki kırılganlıkları azaltıcı politikalara devam ederek not artışımızı daha da yükseğe taşama gayreti içinde olunacaktır.

Not artışı ile birlikte ülkemize daha fazla geleceği tahmin edilen yabancı kaynakların dövizin fiyatını aşağı çekeceği, Türk Lirasını aşırı değerlendireceği ve tekrar ithalatı artırarak cari açığı yükselteceği ve ekonomideki istikrarı bozacağı ifade ediliyor. Buna karşılık ekonomi yönetimi ve merkez bankamız, proaktif bir yaklaşımla bu olumsuz gelişmeleri, faizleri düşürmek ve benzeri önleyici politikalarla önleyecek güç ve donanımdadır.

Bir çıpa kabül edilmeli
Son 18 yılda gelinen yatırım yapılabilir seviye ciddi bir performans kriteridir. Bu durumun korunması ve daha da yükseğe taşınması önümüzdeki yıllarda ekonomimizin kalıcı, uzun vadeli, düşük maliyetli finansmanı için olmazsa olmazı. Asgari bu seviyenin korunması, bir çıpa kabul edilmeli ve sağlaması bütün ekonomik aktörlerin görevi olmalıdır.

Osman AKYüZ

Türkiye Katılım Bankaları Birliği
Genel Sekreteri

akyuz@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası