Son Haberler

YABANCI YATIRIMCILARI BEKLİYOR

♦ Nüfusu 185 milyonu aşan Pakistan’da; GSYİH’nın ekonomik sektörler açısından dağılımında geçen yıl tarım sektörü yüzde 21,8, sanayi sektörü yüzde 23,6 ve hizmetler sektörü yüzde 54,6 oranında paya sahip oldu.

♦ Tekstil sektörünü iyileştirmek için hazırlanan 5 yıllık plana göre Pakistan’ın toplam ihracatında yaklaşık yüzde 86’lık paya sahip olan tekstil ürünleri ihracatının, 2014 yılı itibariyle 25 milyar dolara çıkması bekleniyor.

♦ 2012 yılında Pakistan’da özellikle enerji ve müteahhitlik sektörlerinde yeni yatırımlara ihtiyaç var. Pakistanlı yetkililerin, büyüme performansı ile Türkiye’nin, kendilerine başarılı bir model olabileceğini açıklaması iki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönem de daha da artacağına işaret ediyor.

DüNYA BANKASI VE IMF‘DEN PAKİSTAN EKONOMİSİNE AYAR

Pakistan’ın kalkınma programlarının uygulanmasında, uluslararası finans kuruluşları önemli rol oynuyor. IMF ile çeşitli anlaşmalar ve stand-by düzenlemeleri yapılıyor. IMF’nin Pakistan’a sağladığı “stand-by” kredileri, likidite sıkışıklığında önemli bir rahatlama sağladı. Bu kredilerin, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası gibi uluslararası finansal kuruluşlar ile diğer uluslararası ve ulusal kredi kuruluşlarının ve uluslararası yatırımcıların Pakistan’ın mali güvenilirliği konusundaki tereddütlerini bir ölçüde gidermesiyle, söz konusu uluslararası finans kuruluşları Pakistan’a tekrar kredi teminine başladılar.

PAKİSTAN ECO VE SAARC üYESİ

Pakistan, bölgesel ticaret serbestliğini amaçlayan önemli iki anlaşmaya taraftır. Bunlardan biri Pakistan, Türkiye ve İran’ın birlikte kurdukları Ekonomik İşbirliği Organizasyonu (ECO)’dur. Pakistan’ın üye olduğu diğer topluluk, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Nepal, Bhutan ve Maldiv Adaları‘ndan oluşan Güney Asya Bölgesel İşbirliği Topluluğu‘dur (SAARC). SAARC, Güney Asya öncelikli Ticaret Anlaşmasını (SAPTA) oluşturdu. SAPTA ürüne-ürün anlaşmasını öngördüğü için yeniden gözden geçirilecek. SAARC’a üye olan ülkelerin ürün yapıları ise benzerlik gösteriyor.

PAKİSTAN‘DA ENERJİ VE MüTEAHHİTLİK SEKTöRLERİ öNE çIKIYOR

2012 yılında Pakistan’da özellikle enerji ve müteahhitlik sektörlerinde yeni yatırımlara ihtiyaç var. öte yandan, son yıllarda sergilediği etkileyici büyüme performansı ile Türkiye’nin, Pakistan için başarılı bir model teşkil ettiği Pakistanlı yetkililerce vurgulanarak, 185 milyonluk nüfusa, 200.000 m2’lik işlenmiş tarım alanlarına ve büyük doğal kaynaklara sahip Pakistan’a yatırım yapmaları için Türk işadamlarına çağrıda bulunuluyor.

YATIRIMA EN UYGUN ALANLAR

Pakistan’da başlıca sanayi kolları tekstil, gıda işleme, inşaat malzemeleri, kimyasallar, spor malzemeleri, medikal aletler, kağıt ürünleri, petrol ve petrol ürünleridir. Pakistan Başkonsolosluğu’nun öngördüğü potansiyel yatırım alanları ve Türk ve Pakistanlı şirketler arasında ortaklık için uygun alanlar aşağıda belirtilmiştir:

Yatırım Yapılabilecek Alanlar:

• İletişim / Telekomünikasyon

• Altyapı (Limanlar, Havalimanları, Demiryolları vb.)

• Katma değerli tekstil ve ihracat bazlı sanayi

• Hizmet sektörü (Ulaşım, belediye hizmetleri, iş/ticaret merkezleri, vb.)

• Tarıma dayalı sanayi kolları (Tarımsal Sanayi )

• Hidroelektrik/Kömüre dayalı enerji üretimi

Ortaklık Kurulabilecek Alanlar:

• Ahşap demonte mobilya

• Tarımsal uygulamalar

• Araç yedek parçaları

• Klima, Buzdolabı, Televizyon

• PVC Boru

• Tekstil Makinaları

• Yazılım

• Ayakkabı

TüRK MüTEAHHİTLİK FİRMALARI 2.4 MİLYAR DOLARLIK 37 PROJEYE İMZA ATTI

Türk müteahhitlik firmaları ilk kez 1992 yılında STFA adlı firma ile giriş yaptıkları Pakistan pazarında bugüne kadar toplam tutarı 2,4 milyar ABD Doları olan 37 proje üstlendi.


pakistan_yabanci_yatirimcilari_bekliyor_3.jpg

pakistan_yabanci_yatirimcilari_bekliyor_4.jpg

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası