Son Haberler

TARIM BANKACILIĞINDA İLK ADRESİZ

Türkiye’deki bankacılık sektörünün önemli temsilcilerinden Ziraat Bankası; ana misyon olarak benimsediği tarım sektörünün desteklenmesi ve geliştirilmesi için öncü rol oynamaya devam ediyor. Endüstriyel tarıma daha fazla odaklanan ve tarım kesimine her geçen gün biraz daha fazla destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Metin Sezici, tarım kesimine yönelik çalışmaları hakkında Turcomoney’in sorularını yanıtladı:

Tarım sektörünün Türkiye için önemini nasıl ifade edersiniz?

Türkiye’deki toplam tarım alanı 38.4 milyon hektar, tarımsal üretim yapılan arazi miktarı ise 24 milyon hektar. Dünyanın tarım alanına sahip en zengin ülkelerinden biri olan Türkiye’deki toplam işgücünün yüzde 23.6’sı tarımda istihdam ediliyor. Tarım sektörünün 2013 yılında toplam hasıladan aldığı pay sabit fiyatlarla yüzde 9.2, cari fiyatlarla yüzde 7,4 oranında gerçekleşti. Türkiye, tarımsal üretimde Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada konumlanmış durumda. 2013 yılında yüzde 3.1 reel büyüme kaydeden sektörün bitkisel ve hayvansal ürünler ile ağaç ve orman ürünleri ihracatı 21.3 milyar dolar düzeyine ulaştı. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere Türkiye’de tarım, temel besin ihtiyacının karşılanması yanında, milli hasılaya katkısı, işgücü üzerindeki etkisi, diğer sektörlere sağladığı hammadde ile ekonomik ve sosyal gelişimde çok önemli bir rol üstleniyor. Diğer bir deyişle tarım sektörünün önemi, ekonominin sigortası olma misyonundan geliyor.

Tarım bankacılığı, faaliyetleriniz içinde rakamsal olarak nasıl bir pay alıyor?

ülkemizin ve global piyasaların durumuna göre kredi taleplerinin yoğunluğu yıllar veya dönemler itibariyle değişmekle birlikte, tarımın finansmanı konulu başvurularda Ziraat Bankası her zaman ve her dönemde ilk adres olma konumunu koruyor. Bankamızın toplam kredileri içerisinde tarım sektörüne yönelik olarak kullandırılan kredilerin payı 2014 yılı ilk çeyreğinde yüzde 19,7 düzeyinde, sektöre yönelik kredi portföyümüzün büyüklüğü ise 20 milyar TL’yi aşmış durumda.

Ziraat Bankası, tarım bankacılığında hangi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yanında oluyor? Tarım sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimize tarımsal üretim ve tarımsal üretim dışındaki finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak kısa vadeli işletme ve orta, uzun vadeli yatırım kredileri kullandırıyoruz. Tarım sektörünün her türlü finansman ihtiyacını sektöre özel çözümler, vade ve çok uygun fiyatlama koşulları ile karşılıyoruz. Tarımsal üretim faaliyetlerinin tamamını kapsayan faiz indirimli kredi ürünleri ile müşterilerimize, üretim konuları bazında belirlenen limitler dahilinde yüzde 100, ile yüzde 25 oranında faiz indirimi yapmak suretiyle yüzde sıfır ile yüzde 8,25 arasında değişen faiz oranlarıyla yatırım ve işletme kredisi kullanma olanağı sağlıyoruz.

Tarım sektöründe faaliyet gösterenlere önerileriniz neler olur?

Tarımsal faaliyetin katma değer yaratması ve işletmelerin sürdürülebilir olması, üretim sonucunda elde edilen gelir ile faaliyet döngüsünün karlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasıyla sağlanabilir. Bu noktada, sektörde yaşanan gelişmelere hızlıca ayak uydurabilmek beraberinde karlılık ve verimliliği getirecek. Geçmişte tarımsal üretimde ana belirleyici iklimdi, bugün ise artık bitkisel-hayvansal üretimde kaliteli ve güvenli gıda sunarak fark yaratabilen üreticiler başarılı olabiliyor. Fark yaratabilmenin yolu ise teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarından geçiyor. Küçük ve parçalı alanlarda rantabl olmayan kapasiteler ile üretim yapan işletmelerin yeni teknoloji ile donatılmış, ölçek ekonomisine katkıda bulunacak büyüklüklere ulaştırılması ve bu işletmelerin, özellikle gelişmiş ülkelerde sürekli değişim gösteren tarımsal inovasyon ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmesi, bilgi edinmeleri, inovasyon sistemlerine yatırım yapması, sanayi ile entegrasyonun sağlanması gerekiyor.

TARIM STRATEJİK SEKTöR OLMAYA DEVAM EDECEK

Tarım bankacılığı alanında dünyada ve Türkiye’de yükselen trendler ve en çok ilgi gören ürünler nelerdir?

Yaşanan küresel ısınma ve ekonomik krizler sonucunda gıda fiyatlarındaki artışlar, değişen beslenme alışkanlıkları, kaliteli ve güvenilir gıda sağlanmasına yönelik farklılaşan talepler tarım sektörünün stratejik önemini her geçen gün artırıyor. Türkiye için kritik öneme sahip bir sektör olan tarımın bu önemi önümüzdeki dönemde yükselmeye devam edecek. Bankacılık sektöründe tarımın finansmanına yönelik faaliyet gösteren aktör sayısı ve kullandırılan kredi tutarı ile ürün çeşitliliği giderek çoğalacak. Tarımda söz sahibi ülkelerden biri konumunda olan Türkiye’de kapasite artırımına ve ölçek ekonomisine yönelik hamlelere rağmen arzu edilen düzeye ulaştırılamayan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile sanayi kuruluşları arasında organik bağ oluşturarak üretimde standardizasyon, maliyetlerde düşüş, verimlilik artışı ve sürdürülebilirlik sağlayacak yeni finansman modellerinin geliştirilmesine hız kazandırmak gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI’NDAN TARIMSAL İŞLETMELERE DESTEK

Size göre bankalar, sektörün gelişiminde nasıl bir rol oynuyor?

Dünya nüfusunun artışı, üretim ve tüketim trendlerinde meydana gelen değişiklikler tarımsal üretim miktarı, ürün kalitesi ve gıda güvenliğinin artırılması gereğini doğurdu. Günümüz koşullarında sektörel riskler de dikkate alındığında, tarımda ileri teknoloji kullanımı ve ölçek ekonomisi paralelinde sürdürülebilir karlılık ve verimliliğin sağlanabilmesi ancak sürdürülebilir finansman temini ile olabilir. Bankamız, ülkemiz tarım politikaları paralelinde, yeni teknoloji ile donatılmış ölçek ekonomisine katkıda bulunacak büyüklükte işletmelerin kurulumu ve modernizasyonu yönündeki finansman desteğini sürdürmeyi, tarımsal finansman kaynaklarını çeşitlendirerek katma değeri yüksek ürünlerin toplam üretim içerisindeki payını artırmayı hedefliyor.

çİFTçİYE BAŞAKKART’LA FAİZSİZ KREDİ

Tarım sektörüne özel bank kartımız olan Başakkart’ta, müşterilerimize tahsis edilen 5 farklı konuda tarım kredisini (arıcılık, bitkisel üretim, balıkçılık, vb.) tek bir kartla ilişkilendirebiliyoruz. Müşterilerimiz, Başakkart’a yüklenen kredi limitlerinin yüzde 90’ını, 7 gün 24 saat ATM’lerimizden nakit çekerek veya tamamını Başakkart üye işyerlerinden mazot, gübre, tohum, zirai ilaç, vb. tarımsal girdileri almak için kullanabiliyor. Kredilerin tarımsal girdi alımına yönelik olarak üye işyerlerimizden kullanılması durumunda, müşterilerimizden 5 aya varan dönem için faiz almıyor, üstelik faizsiz dönemin sonunda geri ödenmeyen tutarları indirimli faiz oranları üzerinden kredilendiriyoruz. Böylece müşterilerimizin finansman yükünü azaltmış oluyoruz. Müşterilerimiz Destek Kart ile Bankamızdaki vadesiz hesaplarına aktarılan destekleme tutarlarını, 7 gün 24 saat Bankamız ve diğer tüm banka ATM‘lerinden nakit çekerek ya da POS cihazları aracılığı ile alışverişte kullanabiliyor. Diğer taraftan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Kamu Kurum Kuruluşları, Tarımsal Kooperatif ve Birliklerin ürün bedeli ve diğer ödemeleri ile T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen destekleme ödemelerine aracılık hizmeti sunuyoruz.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası