Son Haberler

TÜRKİYE, `SÜPER DEVLET` OLACAK

Haziran ayının 7sin’de yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri yaklaşırken partilerin seçim vaatleri de göz kamaştırıyor. Bu seçimler, 21. yüzyıl Türkiye’sinde yapılacak en çekişmeli seçimlerden biri olacak gibi duruyor. Ancak 2015 seçimlerine ekonomi ve sosyal refahla ilgili verilen vaadler damgasını vuracak. 3 dönemdir mecliste hakim parti olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin gücü, yolsuzluk iddiaları, komşularla olan siyasi sorunlar, AB ile girdiği polemikler, bir milyondan fazla Suriyeli’nin Türkiye’ye yerleşmesi ve bazı imtiyazlar elde etmeleri, makro ekonomide yaşanan olumsuz tablo gibi faktörlerin etkisiyle düşüş eğiliminde. özellikle MB ile girilen polemik ve akabinde dövizdeki aşırı değerlenme, faiz oranlarını ve enflasyondaki yükseliş, işsizliğin yeniden çift rakamlı haneye çıkması gibi ekonomik etkenler, AK Parti için çanların çalınmasına neden oldu.

Tam seçime giderken bunların yaşanması, diğer partileri hareketlendirdi. CHP başta olmak üzere bütün diğer partiler, ekonomide atılım ve işsizliğe çözüm, emeklilere ikramiye gibi cazip vaatlerle seçim beyannamelerini açıkladılar. Bu seçimde ön plana çıkan en önemli vaat işsizliğin azaltılması ve asgari ücretler oldu. Ocak ayında yüzde 11.3 ile yaklaşık beş yılın en yüksek seviyesine çıkan işsizliğe çözüm önerileri partilerin ana gündem maddesi oldu. Ak Parti bile 3 ay içine işe alınacak işçilerin imalat sanayiinde istihdam edilmesi durumunda sigorta primi işveren hissesinin 42 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacağı sözünü verdi.

CHP ise asgari ücret ve emekli maaşını 1.500 TL yapacağına dair ‘namus’ sözü verdi. Sizler için yüzde 10 barajını geçmesi beklenen muhtemel

İşte 4 partinin seçim vaatlerinin ekonomiyle ilgili programları.

aa_319.png

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

İSTİHDAM VE VERGİ İNDİRİMİNE ODAKLANDI

Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Nisan ayı başında ekonomi kurmaylarıyla birlikte TV’lerin karşısına geçip yeni İstihdam Sanayi Yatırımı ve üretimi destekleme paketini açıkladı. Hükümet, seçim öncesi 11 ayaklı tedbir paketiyle, üretimi, istihdamı, sanayi yatırımlarını geliştirecek bazı önemli adımlar atmaya çalışıyor.

İSTİHDAM

•Toplum yararına çalışacak 120 bin kişinin istihdam edilecek

• İşçi alımı planı yapan özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle eğitim alan kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecek

• İşbaşında eğitim programlarına 18-29 yaş arasındaki gençler alınacak

• İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek programı izleyen 3 ay içinde işe alınan işçilerin imalat sanayiinde istihdam edilmesi durumunda sigorta primi işveren hissesi 42 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak

• İşbaşında eğitim programına 30 Haziran 2015’e kadar başlanması durumunda teşvik süresi 48 aya çıkacak

•İşverenlerin işbaşında eğitim gören işçiler için yapacağı yemek, ulaşım ve diğer masrafların 600 liraya kadar olan kısmı vergi matrahından düşülecek

VERGİ İNDİRİMİ

• Yatırım döneminde uygulanan vergi indirimi artırılacak. Yatırımcılarımızın 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirecekleri yatırım harcamaları için, yatırım döneminde mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde edecekleri tüm kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulanacak

• Yeni yatırımcıya daha fazla destek ve vergi indirimi verilecek. 2014 yılı sonunda uygulaması sona eren vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğindeki yüksek oran ve süreler, 31 Aralık 2015‘e kadar başlanılacak yatırımlar için uygulanmaya devam edilecek

AR-GE’YE DAHA çOK DESTEK

Yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek verilecek.

• İleri teknoloji sınıfında yer alan yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınacak ve 5‘inci bölge desteklerinden yararlandırılacak

KKDF ORANI SIFIRLANIYOR

• Vadeli ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) oranı sıfıra indirilecek

• Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF oranı yüzde 6’dan yüzde 0’a indirilerek sanayicinin girdi maliyeti azaltılacak

KADIN GİRİŞİMCİLERE öZEL FİNANSMAN

• Kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve böylelikle kadın istihdamının artırılması amacıyla yeni bir düzenleme başlatılacak

• Düzenleme ile kadın girişimcilerin 100 bin liraya kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkanı sağlanacak

SİGORTA PİRİMLERİNİN SüRESİ UZATILDI

• Sigorta primi işveren hissesi desteği hem süre hem de oran itibarıyla artırılıyor. Şu anki sigorta primi işveren hissesi desteği 1. bölgede süre itibarıyla yokken 2 yıla, 2. bölgede 3 yıla, 3. bölgede 3 yıldan 5 yıla, 4. bölgede 5 yıldan 6 yıla, 5. bölgede 6 yıldan 7 yıla, 6. bölgede 7 yıldan 10 yıla çıkarılacak

KOBİ’LERE KOLAY FİNANSMAN

• KOBİ‘lerin finansmana erişiminin artırılması amacıyla taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapılacak

PRİM KOLAYLIĞI

• Eczacılar başta olmak üzere aynı zamanda işveren durumundaki Bağ-Kur’luların işçisinden az sigorta primi ödeyemeyeceğini düzenleyen yasa maddesi yürürlükten kaldırıldı. 112 bin Bağ-Kur’luyu geçmişe doğru yüksek miktarda prim borçlarıyla karşı karşıya getiren düzenleme sosyal tümüyle çıkarıldı

aa_320.png

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ASGARİ üCRET ve AİLE DESTEĞİ İLE İDDİALI

AİLELERE İLİŞKİN VAATLER

•Hanelere, 360 TL’ye kadar kira ve fatura desteği sağlanacak

• Sosyal destekler iki katına çıkacak, yardım çeşitleri artacak

• 5 milyon yurttaş sosyal yardım kapsamına alınacak

• Hiçbir hanenin geliri 720 TL’nin altında olmayacak

• 16, 7 milyon kişi ve 3.75 haneye sosyal destek sağlanacak

• Yoksul yetişkinlere 240 TL’ye kadar muhtaçlık desteği verilecek

• Engellilere, 400 ile 600 TL arasına destek sağlanacak

• Kadınlara 400 TL kreş desteği gelecek

• 3,2 milyon yurttaş ücretsiz Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak

• Askerdeki gençlere, 360 TL destek sağlanacak

• Yaşlılara üç ayda bir 900 TL yaşlılık desteği verilecek

• çocuk destekleri gebelikle birlikte başlayacak

• Aile sigortası ödemeleri kadınların hesabına yatırılacak

• öğrencilere her ders yılı başında eğitim araç gereç desteği verilecek

• Kronik hastalığı bulunan vatandaşlara ‘engelli desteği’ düzeyinde, destek sağlanacak

İŞçİ VE EMEKLİYE VAATLER

• Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı da 1500 TL olacak

• Emeklilere, her iki dini bayramda, birer maaş ikramiye verilecek

• Emekli maaşları ile çalışan maaşları arasındaki “uçurum” kapanacak

• Emekli maaşları, gıda fiyat artışına ve refah payı artışına bağlı olarak yükselecek

• Bakıma muhtaç emekliler ve yakınlarının sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanacak

• Bankalara emeklilere, kamu çalışanları ile aynı oranda promosyon ödeyecek

• Emeklilere uygun fiyatla gezi ve tatil olanağı sağlanacak

• Emekliler arasındaki eşitsizliği giderecek adil bir intibak yasası çıkarılacak

• Emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülecek

• Emekliden alınan muayene ve katılım payı kalkacak

• çalışan emeklilerden kesilen sosyal güvenlik destek primi kalkacak

KADIN GİRİŞİMCİYE KREDİ VE HİBE

• Kadın istihdamı teşvik edilecek. Her semte ücretsiz veya makul fiyatlı gündüz bakımevi açılacak

• öğrenciler için tam gün eğitim uygulaması gelecek.Okulda geçen zaman artacak

• ücretsiz kurumsal bakım hizmetleri geliştirilecek.Hasta, yaşlı, engelli bakımında kadınların üstündeki yük

azaltılacak

• Girişimci olmak isteyen kadınlara ‘iş kredisi ve pazarlama desteği” sağlanacak

• Girişimci kadınlara belirli oranlarda hibeler verilecek.

• Mikro kredi alarak iş yapan kadınlar sosyal güvenlik kapsamına alınacak

• Kadınların hâkim ortak olduğu şirketlere verilen KOBİ desteklerinde hibe oranı yüzde 50’den yüzde 67’ye çıkarılacak

ESNAFA YöNELİK VAATLER

• Kira, araç gideri gibi işyeri masrafları vergiden düşürülecek

• AVM ve hipermarketlere, küçük esnaf korunacak

• Esnafa, ödediği vergi ve prim miktarı kadar sıfır faizli kredi kullandırılacak

• Belediyelerin esnafla rekabet etmesi önlenecek

• Prim borcu olan esnaf da sağlık hizmetlerinden yararlanacak

• Esnaf diğer çalışanlarla aynı sürede emekli olabilecek ve aynı haklardan yararlanacak

• Esnafa stratejik destek sağlanacak

• Haksız rekabete yol açan, Suriyeli göçmenlerin vergiden ve yasal yükümlülüklerden muaf iş yapmaları

önlenecek

• Esnaf Bakanlığı kurulacak

aa_321.png

MİLLİYETçİ HAREKET PARTİSİ

MİLLİ EKONOMİ PROGRAMINA GEçECEK

MHP’nin seçim öncesi açıkladığı beyannamede ‘ekonomi’ başlığı altında makul vaatler bulunuyor. Buna göre MHP ekonomide, insan merkezli refahın artırılması temelinde, onarım ve toparlanmayı hedef alacak. Bu kapsamda istihdam öncelikli unsur olacak. Sıcak paraya ve dış borçlanmaya dayanan ekonomiden, bağımsız, milli bir ekonomi programına geçilecek. İşte beyannamede yer alan başlıklardan bazıları:

• TAŞERON UYGULAMASINA SON VERILECEK: İşsizlik ve yoksulluk azaltılacak, gelir dağılımı daha adil hale gelecek. Taşeron işçiler bir kereye mahsus yargı kararlarında olduğu gibi kadroya alınacak ve taşeron uygulamasından vazgeçilecek.

• EMEKLILERE 13 MAAŞ, ASGARI üCRET VERGI DIŞI: Emeklilere bir yılda 13 maaş verilecek. Dar gelirlinin vergi yükü hafifletilecek. Vergide öz denetim sistemine geçilecek. Herkesin mali gücüne göre vergi ödediği adaletli bir vergi sistemi getirilecek. Asgari ücret vergi dışı bırakılacak. Tüm harcamalar gider konusu yapılacak.

• YOKSULLARA YARDIM TEK çATI ALTINDA TOPLANACAK: Yoksulluk tanımı yeniden yapılacak. Yapılan yardımlar, STK; belediye, vakıf ve devlet yardımları tek çatı altında toplanacak. Bir kişinin birçok yerden yardım alması yerine adaletli dağıtım sağlanacak.

• GERçEKçI DöVIZ KURU POLITIKASI: Ekonomide dış kaynak bağımlılığı azaltılacak. İhracattaki artışı sürdürülebilir kılacak gerçekçi bir döviz kuru politikası uygulanacak. Ekonomide güven ve istikrar ortamı sağlanacak ve geleceğe ilişkin belirsizlik azalacak. Enflasyon kalıcı şekilde düşürülecek ve fiyat istikrarı sağlanacak. Bağımsız Merkez Bankası anlayışı hâkim olacak. Kamu borç stoku sürdürülebilir seviyeye çekilecek.

• İSRAFIN öNüNE GEçILECEK: İsraf ve verimsizliğin önüne geçilecek. Kamu açıkları azaltılacak. Kamuda tasarruf tedbirlerine geçilecek. Kamu mali yönetimi daha saydam ve hesap verilebilir hale getirilecek. Kamu gelirleri ile harcamaların karşılanması esas olacak. Kaynak dağılımında adalet sağlanacak.

• KDV AŞAĞI çEKILECEK: KDV genel oranı kademeli olarak aşağı çekilecek. Kayıt dışılıkla etkin mücadele edilecek. Kamu ve özel sektör yatırımları akılcı bir alana yönlendirilecek. Enerji ve altyapı gibi büyük kamu projelerindeki kamu özel sektör işbirliği teşvik edilecek.

• Büyük projeler vatandaşa sorulacak: Toplumun büyük kesimini ilgilendiren önemli projelerde halkın proje oluşumuna ve karar sürecine katılımı sağlanacak. Borç yönetimi ayrı bir politika olarak değerlendirilecek.

• HALK BANKASI HALKA ARZ EDILECEK: Borsa’da manipülasyon engellenecek. Bankalar reel kesimin finansmanında etkin hale gelecek. Halk Bankası halka arz edilecek. Vakıfbank etkin yönetime kavuşturulacak. Ziraat, kamu bankası olarak kalacak

• ENDüSTRI BöLGELERI KURULACAK: Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına kolaylık sağlanacak. Yabancı yatırımlar için endüstri bölgeleri uygulaması etkin olarak kullanılacak. Tüm işlemlerin tek merkezde yapılmasına imkan veren tek durak iş merkezleri oluşturulacak

• KöPRü, OTOYOL VE BARAJLAR öZELLEŞTIRILMEYECEK: özelleştirmede üretim ve istihdam artışı sağlanacak. KİT’ler tek bir portföyde toplanacak. Köprü, otoyol ve barajlar gibi tesisler özelleştirilmeyecek. Ekonomi yönetimi yeniden yapılandırılacak

2023 HEDEFLERİ

-2023‘ün sonunda yıllık ortalama yüzde 7 büyümeyi sağlanacak,

-Milli gelir 2.1 milyar dolara çıkarılacak

-2023‘de ihracatı 400 milyar dolara yükseltip, 31 milyon vatandaşın çalışması sağlanacak

aa_322.png

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

ESNAF VE çİFTçİLER öN PLANDA

Genel seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Halkların Demokratik Partisi’nin oyları yüzde 10 barajı aşabilir. HDP de seçim beyannamesinde en önemli unsurlardan birini “ekonomi” olarak belirledi. HPD’nin en ilginç vaatlerden birisi ayda 10 metreküp su ve 180 kW/saat elektriğin ücretsiz olacağıyla ilgiliydi. Şehir merkezlerine yeni AVM ruhsatı vermeme sözü de HDP’nin diğer ilgi çeken vaatlerinden biri olarak yansıdı.

GüVENCELİ YAŞAM EKONOMİSİ

• Her eve ayda 10 m3su, ayda 180kW/h elektrik ücretsiz verilecek,ısınma desteği sağlanacak

• Mülkü olmayan kiracılara 250 TL kira desteği verilecek

• 18 yaşına kadar çocuk ve gençlere, engellilere ve emeklilere toplu taşıma ücretsiz olacak

• Kamusal toplu taşıma, ülke genelinde kâr amacı gütmeyecek şekilde yaygın bir hizmet olarak sağlanacak

• Kredi kartı borçları, borçlular lehine yapılandırılacak

• Kredi kartı faiz oranları düşürülecek

• Artan oranlı gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenecek.

• Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak

• Dolaylı vergilerin (öTV, KDV, öİV) vergi gelirleri içindeki payı düşürülerek vergi yükü azaltılacak

• Sosyal güvenlik sigortası olmayan yurttaş kalmayacak.

• Tüm vatandaşların eşit, parasız sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak

• Asgari ücret insan onuruna uygun bir düzeye çıkarılacak ve asgari ücretten vergi alınmayacak

• İstihdam odaklı yeni yaşam atölyeleriyle iş garantili mesleki eğitim ve meslek edindirme programları hayata geçirilecek

• Kamu sosyal transferleri için ayrılan kaynaklar artırılacak

• Para politikalarımızın önceliği, istihdam artışını hedefleyen bir ekonominin inşası olacak

ESNAF VE ŞİRKETLERE KOLAYLIKLAR

• Esnafların vergi yükü azaltılacak. Borçları esnafın lehine yapılandıracak

• Şehir merkezlerine yeni AVM ruhsatı verilmeyecek

• KOBİ‘lere sektörel planlama çerçevesinde sıfır faizli finansman desteği sağlanacak

• Tüm teşvik ve destek sistemi, üretimin sağlıklı gelişimini ve istihdam artışını hedefleyecek

TARIMDA KENDİNE YETERLİLİK

• Bitme noktasına getirilen tarımı yeniden ayağa kaldırarak, geçimlik tarımı destekleyerek Türkiye‘nin yeniden tarımda kendisine yeterli hale gelmesini sağlayacak

• çiftçilerin kurdukları ve kuracakları üretici köylü sendikaları desteklenecek

• Tarım işçilerinin tamamı iş yasası ve sosyal güvence kapsamına alınacak

• Küçük çiftçiler için üretim girdilerinden kullandıkları mazottan ve gübreden vergi alınmayacak

• Su ve elektrik küçük çiftçilere ücretsiz verilecek

• üretici küçük köylülerin elektrik borçları silinecek

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası