Son Haberler

Bankacılık sektöründe, TL’nin olağanüstü değer kaybı nedeniyle dolar bazında % 15,6 oranında karlılık performansında düşüşler yaşandı, % 9,85 oranında da öz kaynak erozyonu oluştu. Bankacılık sektörünün varlık büyüklüğü 2015 yılsonu itibariyle 800 Milyar Dolar’a, yani 2.357 Milyar TL’ye yükseldi. Bu rakamlar, TL bazında
artışı, dolar bazında ise düşüşü ifade ediyor. Bankacılık sektörünün mali gücü, 2015 yılı içerisindeki TL’nin değer kayıplarıyla törpülendi ve zayıflamaya başladı. Ancak sektörün, dış kaynaklara ulaşma ve bu kapasitesini devam
ettirebilme potansiyelini önemli ölçüde koruyor. Türk bankacılık sektöründeki çok şubecilik trendi, sektörün en belirgin özelliği olarak hala devam ediyor. Bu karakteristik özelliğindeki katılık, sektörün ölçek verimliliğine zarar
veriyor. Türk bankacılık sektörünün 2016 yılında da “istikrarlı” görünümünü koruyacağı bekleniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından regüle edilen Türk bankacılık sektörü; mevduat
bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile İslami kurallar çerçevesinde kâr payı esasına göre faaliyet gösteren katılım bankalarından oluşuyor. Türk finansal sistemi içerisinde en büyük paya sahip olan bankacılık sektörünün
varlık büyüklüğü 2015 yılsonu itibariyle 800 Milyar Dolar (2.357 Milyar TL)’dır. Türk bankacılık sektörü mutlak miktar olarak 2015 yılında bir önceki yıla göre % 5,9 oranında karlılık artışı sağlamış ise de TL’nin olağanüstü değer kaybı nedeniyle dolar bazında esasen % 15,6 oranında karlılık performansında düşüşler yaşandı, % 9,85 oranında
da öz kaynak erozyonu oluştu. Cari açığı frenlemek amacıyla özellikle kredi kartları ve taşıt kredilerine yönelik
alınan makro ihtiyati önlemler bankacılık sektörünün iş modellerinde ve rekabet seviyesinde zorlanmalara ve
değişikliklere neden oldu

Dosyanın devamı için Turcomoney dergisinin Mart sayısına bakabilirsiniz…

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Haberler

Site Haritası