Son Haberler

COP28: Farkındalıktan eyleme, gayrimenkulden somutlaşmış karbona

– Önümüzde ay, yani 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında iklim değişikliği ile ilgili show düzenlenecek. COP28 Zirvesi, dünya liderlerinin katılımları ile gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinde kapsamlı olarak yapılan bir araştırma, işletmelerin karbon ayak izlerini etkili bir şekilde azaltmak için yeni yaklaşımlar ve uygulamalar benimsemesi gerektiğini öne sürüyor.

-Araştırmacılar, önde gelen uluslararası bir kuruluş olan CDP (eski adıyla Karbon Saydamlık Projesi) tarafından toplanan iklim değişikliği eylem verilerini analiz etti. 2012 ile 2020 yılları arasında enerji, sanayi, malzeme ve kamu hizmetleri sektörlerinde çalışan, 32 ülkede halka açık 622 büyük şirketten elde edilen kanıtları,  emisyon hedeflerini, toplam sera gazı emisyonlarını, tedarik zinciri politikalarını, ürün geliştirmeyi ve emisyon raporlamalarını incelediler.

-CEO İklim Liderleri İttifakı’ndan 100’ün üzerinde CEO ve üst düzey yönetici, COP28  için kamu ve özel sektör liderlerine açık mektup imzaladı ve net sıfır emisyonu teşvik etmeye davet etti. En son IPCC raporu, dünyanın önümüzdeki 20 yıl içinde kritik 1,5°C ısınma bariyerini aşma yolunda ilerlediğini, bunun da iklimin kademeli olarak kırılma noktalarına ve Dünya’nın gezegen sistemlerinde geri dönüşü olmayan hasara yol açacağını doğruladı.

-Gayrimenkul sektörü, emisyonları anlamak ve azaltmak konusunda hâlâ bir bilgi açığıyla boğuşuyor. Gayrimenkul sektörünün hâlâ kat etmesi gereken uzun bir yol var. Bu kuruluşların, geliştirme projelerinin somutlaşmış karbon emisyonlarını izlemeye ve ölçmeye yönelik süreçler oluşturmaya başlaması zorunlu. Gayrimenkul ve altyapı yatırımlarına yönelik küresel ÇSY referansı olan GRESB, bu değişimi yönlendirmek için ilk önemli adımı attı.

Yine bir COP toplantısı, yani iklim değişikliği ile ilgili show zamanı geldi. Önümüzde bir aydan daha kısa bir sürede COP28 ( 30 Kasım – 12 Aralık 2023, Dubai, BAE) dünya liderlerinin katılımları ile gerçekleştirilecek.

Dünyanın farklı ülkelerinde kapsamlı olarak yapılan bir araştırma, işletmelerin karbon ayak izlerini etkili bir şekilde azaltmak için yeni yaklaşımlar ve uygulamalar benimsemesi gerektiğini öne sürüyor. Çalışma, kuruluşların iklim değişikliğiyle mücadele konusunda şu anda nasıl düşündüğünü ve hareket ettiğini ve emisyonlarını küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmedeki etkinliğini araştırdı.

Araştırmacılar, anketler aracılığıyla kuruluşların karbon yönetimi süreçleri ve sonuçları hakkında sistematik olarak bilgi toplayan, kar amacı gütmeyen, önde gelen uluslararası bir kuruluş olan CDP (eski adıyla Karbon Saydamlık Projesi) tarafından toplanan iklim değişikliği eylem verilerini analiz etti.

2012 ile 2020 yılları arasında enerji, sanayi, malzeme ve kamu hizmetleri sektörlerinde çalışan, 32 ülkede halka açık 622 büyük şirketten elde edilen kanıtları,  emisyon hedeflerini, toplam sera gazı emisyonlarını, tedarik zinciri politikalarını, ürün geliştirmeyi ve emisyon raporlamalarını incelediler.

SİSTEM DÜŞÜNCESİ YAKLAŞIMI…

Araştırmada yer alan bilim insanlarının önerdiği çözüm,“Sistem düşüncesi” (System Thinking)  yaklaşımını benimsemekte yatıyor. Sistem düşüncesi, bireylerin bir dizi olay arasındaki bağlantıları nasıl kurup anlayabileceklerini ve bunlar ile kendi deneyimleri arasında nasıl bağlantı kurabileceğini araştırır. Bu onların kendi eylemlerinin etkisini anlamalarına ve davranışlarında olumlu değişiklikler yapmalarına olanak tanır.

Mevcut araştırmalar, bireylerin iklim değişikliğinin etkisini anlama ve kendi davranışlarını buna uyum sağlayacak şekilde uyarlama kapasitesinin, sistem düşüncesi gibi belirli bilişsel yeteneklerin geliştirilmesini gerektirdiğini buldu.

Sonuçlar, içinde bulunulan durumda sistem düşüncesi özellikleri sergileyen kuruluşların, benzer varlık özelliklerine ve yürürlükteki politikalara sahip diğer kuruluşlarla karşılaştırıldığında daha düşük sera gazı emisyonları rapor ederek daha üstün çevresel sonuçlar elde edebildiklerini ortaya çıkardı. Araştırma, iklim değişikliğiyle daha etkin mücadele için; kuruluşların, organizasyonel sistem düşüncesini temel süreçlerine ve işlevlerine yerleştirmelerini gerekli görüyor.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE HEDEFİ…

Araştırma, operasyonlarının çoğu zaman kendi ve daha geniş sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olmadığının ve birden fazla toplumsal ve çevresel faktörden etkilendiğinin bilincinde olarak, şirketlerin emisyon yollarını, bekledikleri ile uyumlu hale getirerek Paris Anlaşması’nın iklim hedeflerine yönelik daha özgün bir etki yaratabileceklerini gösteriyor. Araştırmacılar, böyle bir yaklaşımın kuruluşlara şu anda pek çok kişinin sahip olmadığı esneklik ve proaktifliği sağlayacağını belirtiyor.

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler sistem düşüncesi eğitimini eğitim müfredatlarına zaten dahil etmiş olsa da, araştırmacılar bu bulguların iş dünyası liderleri için önemli özellikler içerdiğini söylüyor. Şirketler de sistem düşüncesini teşvik etmeyi amaçlayan politikalar, kurumsal sürdürülebilirlik davranışında gerçekten etkili değişiklikler yapılmasına yönelik çok ihtiyaç duyulan dürtüyü sağlayabilecek.

100’ÜN ÜZERİNDE CEO’DAN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR LİDERLERİNE MEKTUP

CEO İklim Liderleri İttifakı’ndan 100’ün üzerinde CEO ve üst düzey yönetici, COP28  için kamu ve özel sektör liderlerine açık mektup imzaladı ve net sıfır emisyonu teşvik etmeye davet etti.

En son IPCC raporu, dünyanın önümüzdeki yirmi yıl içinde kritik 1,5°C ısınma bariyerini aşma yolunda ilerlediğini, bunun da iklimin kademeli olarak kırılma noktalarına ve Dünya’nın gezegen sistemlerinde geri dönüşü olmayan hasara yol açacağını doğruladı. Ortalama küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlamak, 2030 yılına kadar emisyonların %50 oranında azaltılmasını gerektirecek. Ancak bu emisyon azaltımlarına ulaşmadaki başarı, yenilenebilir enerji projelerinin gelişimini yavaşlatan uzun idari süreçlerden, şebeke altyapısı ve enerji ağlarındaki zayıflıklardan, projeyi geciktiren teknolojik kısıtlamalara kadar, karbondan arındırma eylemini engelleyen önemli engellerin üstesinden gelmek için hükümetlerin desteğine bağlıdır. Bunlar arasında yenilenebilir enerji ve güç ağlarına yapılan yatırımların artırılması ve izin ve düzenleme süreçlerinin kolaylaştırılması yer alıyor. Yenilenebilir enerjiye yapılan küresel yatırım 2022’de rekor 0,5 trilyon dolara ulaşırken, bu hala 2030’a doğru gereken yıllık yatırımın üçte birinden az. Bu nedenle hükümetler yenilenebilir enerjiyi hızla artırmalı ve depolama ve tedarik zincirleri de dahil olmak üzere gerekli şebeke altyapısına yatırım yapmalı.

TEKNOLOJİYE VE DOĞAYA DAYALI KARBON GİDERMEYE YATIRIMLAR HIZLANDIRILMALI

Kamu alımları, GSYH’nin önemli bir payını oluşturur; Bir ekonominin %14’ünün düşük emisyonlu satın alma uygulamalarını benimsemesi, tedarikçilere ürün ve hizmetlerini iyileştirmeleri için güçlü bir pazar sinyali gönderecek ve çığır açan çözümlerin alınmasını kolaylaştırabilecektir. İttifak, hükümetleri talebi yönlendiren unsurlar oluşturmak ve tedarik zincirlerinin gelişimini desteklemek için iddialı, bilime dayalı satın alma hedefleri belirlemeye çağırıyor. Buna ek olarak, hedefler belirleyerek hem doğaya hem de teknolojiye dayalı karbon giderimini hızlandırmak, mevcut karbon yutaklarının korunmasını ve restorasyonunu desteklemek ve kolaylaştırıcı bir düzenleyici ortam ve karbon fiyatlandırma mekanizması yoluyla karbon piyasalarına yatırımı teşvik etmek çok değerli ve gerekli olacak. Hiçbir zaman azaltma çabalarının yerini alamayacak olsa da, 1,5°C’yi aşma riskinin arttığı göz önüne alındığında, teknolojiye ve doğaya dayalı karbon gidermeye yönelik yatırımların hızlandırılması gerekecek.

ŞİRKETLER, EMİSYON AZALTIMLARINI İLERLETMEK İÇİN MÜŞTERİLERİNİ HAREKETE GEÇİRMELİ

İttifak raporlama standartlarını güçlendirmenin ve düzene koymanın öneminin vurguluyor ve bunların iklim eylemi üzerindeki olumlu etkisini kabul ediyor. Küresel şirketler için, yüksek kaliteli ve şeffaf bilgilerin sağlanması ve aynı zamanda verimlilik sağlanması açısından uyumlulaştırılmış açıklama ve ölçüm standartları hayati öneme sahip. İttifak, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB), Avrupa Komisyonu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve diğer düzenleyiciler de dahil olmak üzere tüm standart belirleyicileri raporlama gerekliliklerini uyumlu hale getirmeye ve birlikte çalışabilirlik ve karşılıklılığı sağlamaya çağırıyor. Buna ek olarak açık mektup, iş dünyası liderlerini bilime dayalı hedefler belirleyerek ve emisyon verilerini kamuya açıklayarak emisyonlarının şeffaflığını artırarak iklim eylemi konusundaki hedeflerini yükseltmeye çağırıyor. İlerleme, ancak işletmeler arasında benzeri görülmemiş bir işbirliği yoluyla gerçekleştirilebilir; şirketler, tüm değer zincirinde emisyon azaltımlarını ilerletmek için tedarikçilerini ve müşterilerini harekete geçirmelidir.

İttifak, 2019-2021 yılları arasında emisyonları SBTi’nin mutlak emisyon azaltma hedeflerinin ötesinde mutlak düzeyde -%10 oranında azalttı. Aynı zamanda emisyon yoğunluğu da %18 azaldı. İttifak üyeleri, 2030 yılına kadar tahmini 1,0 Gt CO2e tutarında bireysel emisyon azaltma hedefleri belirlediler. Bu, kabaca Japonya’nın yıllık emisyon üretiminin büyüklüğüne eşdeğerdir.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ BİLGİ AÇLIĞIYLA BOĞUŞUYOR

Somutlaşmış karbonun, acil eylem gerektiren, yeni ortaya çıkan ve son derece acil bir ÇSY sorunu olduğunun giderek daha fazla kabul edilmesine rağmen, gayrimenkul sektörü, konu bu emisyonları anlamak ve azaltmak olduğunda hâlâ bir bilgi açığıyla boğuşuyor.

Gayrimenkul sektörünün hâlâ kat etmesi gereken uzun bir yol olsa da kuruluşların, geliştirme projelerinin somutlaşmış karbon emisyonlarını izlemeye ve ölçmeye yönelik süreçler oluşturmaya başlaması zorunludur. Gayrimenkul ve altyapı yatırımlarına yönelik küresel ÇSY referansı olan GRESB, bu değişimi yönlendirmek için ilk önemli adımı attı. 2022 yılında, GRESB Standartlarını yöneten bağımsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan GRESB Vakfı, bir binanın tüm yaşam döngüsü emisyonlarının bu önemli kısmı hakkında sektör farkındalığını artırmak amacıyla somutlaşmış karbon ölçümüne 2023 GRESB Gayrimenkul Standardı’na öncelik verdi ve dahil etti. Bu Standartlar tarafından yönlendirilen GRESB Değerlendirmeleri artık hem yeni inşaat hem de büyük yenileme projelerinin somutlaşmış karbon ölçümüne ilişkin verileri, nihai değere dahil edilen yaşam döngüsü aşamaları ve bina katmanlarıyla birlikte topluyor.

GRESB her yıl, yıllık değerlendirmelerin bir parçası olarak gayrimenkul ve altyapı varlıkları ve fonları hakkında küresel olarak kendi raporladığı verileri topluyor. GRESB Gayrimenkul Değerlendirmesine 2023 yılında 2.084 gayrimenkul kuruluşu katıldı. Yalnızca 684 kuruluştan oluşan bir alt küme bir geliştirme faaliyetine maruz kalıyor ve sonuç olarak somutlaşmış karbon içeriyor.

YENİ İNŞAATLAR VE BÜYÜK YENİLEME PROJELERİ

Gayrimenkul değerlendirmelerinden elde edilen ön sonuçlar, sektörün somutlaştırılmış karbon hakkında rapor vermeye hazır olup olmadığına ışık tutabilir. 2023 yılında kuruluşların yalnızca %24’ü, 2022 yılında tamamlanan geliştirme projelerinin somutlaşmış karbon emisyonlarını ölçtü. Tüm kuruluşların yalnızca %6’sının emisyonlarının hesaplandığı büyük yenileme projelerine karşılık, yeni inşaat ve büyük yenileme projelerine ilişkin veriler analiz edildiğinde veriler, GRESB’e rapor veren kuruluşların %20’si yeni inşaat projelerinin somutlaşmış karbon emisyonlarını ölçme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Yanıtların çoğunluğu için, ölçüme dahil edilen yaşam döngüsü aşamaları EN 15978 Standartlarıyla, bina katmanları ise RICS kılavuzuyla uyumludur

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ KRİTİK BİR EŞİKTE BULUNUYOR

Düşük yanıt oranı, özünde sektörün bu konuya yönelik olgunluk düzeyiyle bağlantılı. Bununla birlikte, bu zorluğun farkına varılması, somutlaşmış karbonun ölçülmesi, izlenmesi ve azaltılmasına yönelik uygulamaların benimsenmesine yönelik önemli bir ilk adımı temsil etmektedir. Gayrimenkul sektörü kritik bir kavşakta bulunuyor, Paris Anlaşması tarafından belirlenen eşiklere ulaşmak için operasyonel emisyonların yanı sıra somutlaşmış karbonun da merkezi bir unsur olması zorunluluğuyla karşılaşacak. GRESB Standartları, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda zaman içinde gelişecek ve sektörü ileriye taşıyacak ve sonuçta daha sürdürülebilir bir yapılı çevreyi teşvik edecek.

GRESB’nin 2023 sonuçları yayınlandı. Şimdi önümüzde bir aydan daha kısa bir süre içinde COP28 Toplantısı Dubai’de yapılıyorken, daha önceki yazılarımda “COP Toplantıları”nın her biri için farklı konu başlıklarından söz etmişken, bu yılki COP28’in gündeminde inşaat sektörünü ve ekosistemini göreceğiz.

Kamil Kazım Sarı

Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı

sari@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Haberler

Site Haritası