Son Haberler

Girişimcilik

Zaman zaman Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrencilerin kurdukları Girişimcilik, Ekonomi, İşletme gibi farklı alanlardaki kulüplerin toplantılarına konuşmacı olarak davet ediliyorum. Gençler, üniversitelerde edindikleri teorik bilgilerin yanı sıra, hayatın içerisinden gelen girişimcileri, işadamlarını ve kendi alanlarına yakın gördükleri kişileri davet ederler. Bu deneyim paylaşımı aslında karşılıklıdır. Zira ben de çoğu zaman kendilerinden sordukları sorular ve değindikleri noktalar vasıtasıyla istifade etmeye çalışıyorum. çünkü en cahil insan en çok bildiğini düşünen insandır. Bu yaşça ya da deneyim olarak daha büyük olandan, küçük olana olabileceği gibi tam tersi de olabilir. üniversitelerde genel olarak girişimcilik üzerine yaptığım konuşmalardan birkaç noktayı sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Girişimci kime denir? diye sorduğumuzda karşımıza çıkan ilk cevaplar şunlar olmalı. Hayalleri olan, risk alabilen, fırsatları gözleyebilen, yatırımı yapıp onu organize edebilen, gerekli bilgi ve tecrübeyi edinmiş kişilere girişimci diyebiliriz. Her girişimcinin mutlaka kendine has bazı kuralları vardır. Benim içinse bunların en başında “dürüstlük” geliyor. Kendi işini dürüst yapan kişi, toplumsal hayata da dürüstçe yaklaşır ve bu karşılıklı şekilde ilerler. Eğer girişimci öncelikle kendine karşı dürüst olamıyorsa zaten en başta kaybetmiş demektir. İyi bir girişimci; hem iyi bir çalışan, hem iyi bir yönetici, hem iyi bir patron olmalı. Gerektiğinde operasyonu da yüklenmeli, sorunlar karşısında çözüm odaklı düşünebilmeli. öz güvene sahip olmak öncelikli şarttır. Başarıya ulaştıkça, insanları sürükledikçe, ortaya bir şeyler çıkardıkça bu güven artacak.

Emek, sabır, motivasyon, azim, inanç, güven ve zaman girişimci için en önemli değerlerdir. Girişimci kendi işini kurmanın getireceği avantajları isterken, zorluklarını değerlendirmeli ve hazırlıklı olmalı. önemli olan girişimcinin, her şart altında soğukkanlılığını koruması ve doğru kararları için alternatifler üreterek çözüm odaklı düşünebilmesidir.

Girişimciliğin en önemli noktalarından biri de yeniliklere açık olmaktır. Dünyanın hızla dönüştüğünü ve değiştiğin göz önüne aldığımızda kendimizi buna adapte etmemizin büyük önem taşıdığını görüyoruz. Tabii kişisel olarak buna açık olmaktan da kastım yaptığınız işin de yeniliklere açık olmasıdır. Bu başarılı bir girişimcinin olmazsa olmazıdır. Yeni teknolojileri iyi takip etmesi gereken girişimci, faaliyet gösterdiği işi teknolojik gelişmelere doğru şekilde entegre etmeyi başarmalı.

Gezdiğim her üniversitede bu ülkeye olan inancım, umudum biraz daha artıyor. Genç arkadaşlarımla gerçekten gurur duyduğumu ve kendilerine inandığımı ifade etmek isterim.

Görüş

Tarkan Kadooğlu

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

TüSİAD Yönetim Kurulu üyesi

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası