Son Haberler

İşte 46 milyar liralık 400 proje

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, önümüzdeki 100 günde hayata geçirilecek projeleri açıkladı. 400 projenin 46 milyar liralık bütçe ile 100 günde hayata geçirileceğini belirten Erdoğan, bu projelerden 48’inin savunma sanayine ait olduğu söyledi. 100 günlük icraat programının koordinasyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından sağlanacak.  

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıkta gerçekleştirilecek hedefler yer alıyor.

Erdoğan, “400 proje 46 milyar lirayla hayata geçirilecek. Burada sadece bazı başlıkları ifade edeceğiz. Çünkü 400 maddenin hepsinin sadece isimlerini açıklamak bile tüm günümüzü alır” dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni Kabine’nin 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planı…

Cumhurbaşkanlığı

İlga edilen kanunların Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenmesi tamamlanacak
Yeni Kurulan Başkanlıkların, ofislerin ve politika kurullarının işler hale getirilecek
Ağustos ayı sonunda ekonominin yol haritasını içeren Orta Vadeli Program (OVP) tamamlanarak ilan edilecek
Bakanlıklar ve kurumların 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması
Hükümet icraatlarının stratejik planlar çerçevesinde 81 il bazında ayrı ayrı takip ve izlenmesi için atlayıp kurulacak.

100 günlük plan ile ilgili görsel sonucu

Adalet Bakanlığı

Yargıda hedef süre uygulamasına geçilecek, her bir davanın ne kadar sürede bitirileceğine yönelik hedefler verilecek
Asılsız mesnetsiz ihbarlarla insanların mağdur edilmesi önlenecek, Lekelenmeme Hakkı korunacak
Anayasa Mahkemesi bünyesindeki davaların Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna devredilmesi
Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarının etkinleştirilmesi 45 bin hukuk uyuşmazlığı, 40 bin ceza uyuşmazlığının mahkemeye gitmeden çözülmesi
Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığı artırılacak
Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcılık artırılacak
Nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi sağlanacak

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Emekli aylıkları en az 1000 TL’ye tamamlanacak
Nitelikli işgücü yetiştirilmesi için eğitim programına dahil olan kişi sayısının 375 bine yükseltilecek
Hak kazanma şartlarının esnetilerek 12 bin 500 kişinin daha işsizlik ödeneğinden faydalanması sağlanacak.
Sosyal çalışma programlarına 100 bin genç alınacak
Bağ-Kur sigortalıların prim ödemesi kolaylaştırılacak
Bilişim sektöründe Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi hayata geçirilcek
İstihdamın artırılması için işverenlere 5,25 milyar liralık teşvik ödemesi yapılacak
Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1.8 milyar lira ilave destek verilecek
Genel sendikalaşma oranı yüzde 20,8’den yüzde 21,3’e yükseltilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak
Kentsel dönüşüm kapsamında 16 bin adetlik paketin temeli atılacak, 18 bin 750 konut için dönüşüm projesi başlayacak
20 ilde kamu kurumlarına tahsisli atıl durumdaki Hazine taşınmazı ekonomiye kazandırılacak
Emlak Bankasının tekrar faaliyete geçirilmesine yönelik teknik ve idari altyapı tamamlanacak
Hazine’ye ait taşınmazlar ekonomiye kazandırılmak için uygulayıcı kuruluşlara alınacak
6 bin kilometre bisiklet yolu yapılacak
Çiftçiler tarafından kullanılan tarım arazilerinin sahiplerine doğrudan ve uygun bedellerle kiralanması sağlanacak
İmar rejimi değiştirilecek
Planlı sanayi yatırımı alanları oluşturulacak

Dışişleri Bakanlığı

Terör örgütlerinin yurt dışı finansman kaynakları kesilecek
Suriye’de siyasi çözüm çabaları yoğunlaştırılacak
ABD ve NATO ile siyasi, güvenlik ve ekonomik menfaatler temelinde gündem maddeleri hazırlanacak

Enerji Bakanlığı

Doğalgaza erişen kişi sayısı 66 milyon olacak
Akdeniz’de 1 derin, 1 sığ deniz sondajına başlanacak
Üretim yapılmayan kömür sahaları özel sektöre devredilecek.
İkinci bir derin deniz sondaj gemisi alınacak
Eskişehir Alpu’da 1000 MW kurulu gücünde termik santral kurulması için ihaleye çıkılacak
Kaya ve kömür gazı potansiyeli belirlenecek
EPİAŞ bünyesinde testleri yapılan doğal gaz ticaret platformu uygulamaya girecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Öğrenci yurtları için 75 bin ilave yatak sağlanacak
9 yeni stat yapımı için ihale işlemlerine başlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kamu idarelerinin harcamalarını gözden geçirmesini ve bu şekilde tasarruf artırılmasını sağlayacak yöntem belirlenecek
Kamu kurumlarının mali kaynaklarının yönetimi tek elde toplanarak uzun vadede yıllık 3-4 milyar TL gelir elde edilecek
Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılacak, Panda Piyasası’ndan borçlanma işlemi gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda ilk kez Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapılacak.
Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak.
Faizsiz finans altyapısı güçlendirilecek
E-ihale yaygınlaştırılarak ihale sürçlerinde bürokrasi azaltılacak, iş ve işlem maliyetleri düşürülecek
Sağlık hizmetlerine ilişkin alımlar DMO tarafından elektronik ortamda yapılacak
İnternet Vergi Dairesindeki işlemler 45’e yükseltilecek

İçişleri Bakanlığı

Suriyeli misafirlerin kayıt altına alınması sürdürülecek ve bilgileri alınan kişi sayısı 2 milyon 133 bine ;yükseltilecek
Türkiye’deki eğitimli ve mesleki niteliği yüksek yabancı yatırımcılar vatandaşlığa alınacak
47 bin 773 güvenlik personeli alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı

İstanbul AKM yapım ihalesi sonuçlandırılacak
Turizm yatırımları için yatırım alanları geliştirilecek
Kuleli Askeri Lisesi Rölöve Projeleri tamamlanacak
30 kütüphane, Millet Kıraathanesine dönüştürülecek
Çin’den turist sayısını artırmak için eylem planı hazırlanacak
Göbeklitepe ziyarete açılacak
İstanbul için Tourİst ve İStanbul Kart adı verilen sistemler devreye alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı

Ülkenin stratejik kurumlarında istihdam edilmek üzere yurt dışına 500 öğrenci gönderilecek
Profesyonel eğitim yöneticiliği sistemine geçilecek
Yabancı dil eğitim modeli değiştirilecek
Mesleki eğitim yeniden şekillendirilecek
Ölçme ve değerlendirme sistemi (sınavlar) öğrencileri daha iyi ölçecek şekilde yapılandırılacak

Milli Savunma Bakanlığı

E-devlet üzerinden öğrenimi devam eden gençlerin askerlik erteleme işlemi yapılabilecek
27 Eylül’de 3. ADA sınıfı korvet Burgazada teslim edilecek
1,6 milyon metrekare mayınlı alan temizlenecek
Somali, Mali ve Lübnan’a askeri yardım yapılacak
Yurt dışında yaşayan ve 38 yaşına kadar askerliğe müracaat edememiş kişilere dövizle askerlik imkanı verilecek
İlk HÜRKUŞ eğitim uçağı teslim edilecek
Harita görüntü sistemi olan HGM-KÜRE ve HGM Atlas uygulamaya girecek

Sağlık Bakanlığı

Özellikli sağlık hizmetleri ulaşılabilirliği artırılacak
Sağlık turizminde Türkiye marka haline getirilecek
Sık tüketilen malzeme alımları kolaylaştırılacak
Aşıda yerlileşme için çalışmalar sürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

KOBİ’lere 1 milyar 225 milyon TL destek sağlanacak
Yüksek Teknoloji Destek Programı açıklanacak
Türkiye Uzay Ajansı kurulacak
Türkiye bilişim alanındaki en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisi 1. ve 2. etapları tamamlanacak
AR-GE merkezlerinin sayısı 1000’e, Tasarım Merkezi sayısı 275’e çıkacak
Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi master planı tamamlanacak
Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayii tesislerine yönelik 222 hektar alan üzerinde üretim tesisleri temeli atılacak
Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde yer tahsisi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı

Kırsal kalkınmaya 710 milyon destek sağlanacak
8 bin 300 hektar alan sulamaya açılacak.
39 bin 133 hektar alanda arazi toplulaştırma yapılacak
Ergene Nehri su kalitesinin artırılması sağlanacak
Uzun süreli kiralama ile lisanslı depo kapasitesi 500 bin ton ilave kapasiteye ulaştırılacak
Sudan’da 780 bin 500 hektar tarım arazisi Türk girişimcilerin yatırımına açılacak
Tarıma Dayalı OSB sayısı 8’e çıkarılacak.

Ticaret Bakanlığı

Dış Pazara giriş stratejileri hazırlanacak
Türkiye Ticaret Merkezi sayısı 5’ten 35’e çıkarılması için şehirler belirlenecek
Piyasa Gözetimi ve Denetimi sisteminin etkisinin artırılması için mevzuat hazırlanacak
Rekabet Kurumunun işlevselliği artırılacak
Birleşik Krallık ile ekonomik ilişkiler BREXİT sonrası dikkate alınarak güçlendirilecek
İstanbul’a büyük bir fuar merkezi kurulması için fizibilite başlanacak.
Ürün ihtisas borsaları geliştirilecek
Taşınır rehni etkinliğinin artırılması sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İstanbul yeni Havalimanı 1. fazı hizmete açılacak
Kanal İstanbul Etüt Proje işinin tamamlanması
3 Katlı büyük İstanbul Tüneli Projesi ihaleye çıkılacak
e-Devlet’te sunulan hizmetler 3500’e çıkacak
246 km uzunluğunda 2 otoyol projesi ihalesine çıkılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı

Dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele etmek için farkındalık çalışmaları yapılacak
Yabancılara yönelik dini ve hayri hizmetler yürütülecek
Yurt dışında Kur’an kursu açılacak, uluslararası imam hatip lisesi, lisans düzeyi eğitim için Türkiye’ye getirilecek öğrenci sayısı 900’a çıkarılacak

Savunma Sanayii Başkanlığı

İstanbul Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi büyütülecek
Uydu fırlatma projesi ikinci fazında sözleşme imzalanacak
30 cm altı çözünürlüklü gözlem uydusu projesi başlatılacak
Çoklu mini uydu geliştirme projesinde fizibilite yapılacak
Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 farklı sınıfta insansız kara araçları geliştirme projesi başlatılacak

250 adet ALTAY tankı üretimi için sözleşme imzalanacakALTAY motor ve güç aktarım sistemleri üretimi için sözleşme takvimi başlatılacak
Bayrakta İHA sayısı 58’e çıkarılacak.
Taarruzi İHA (AKINCI) porjesi kapsamında 1,5 ton yük taşıyabilen SİHA ön tasırımı tamamlanacak

Uzun menzilli bölge hava füze savunma projesinde ilk aşama tamamlanacak
Yerli baz istasyonu sayısı 489’a çıkarılacak
Mikro uydu fırlatma için teknoloji geliştirme projesi başlatılacak
Silahlı HÜRKUŞ üretimi için yüklenici belirlenecek
Vakıf şirketleri ile MSB bağlısı kurumlar ve TÜBİTAK enstitülerinin dahil olacağı bir ekosistem platformu kurulacak
Savunma Sanayii Zirvesi yapılacak

TRT

TRT World Forum yapılacak
TRT’nin yerli ve milli dizi, çizgi film tasarımlar mağazalarda satılacak
TRT Türk yeniden yayına başlayacak

YÖK

11 Araştırma üniversitesi ve 5 Aday araştırma üniversitesi için insan kaynakları oluşturulacak
Bölgesel kalkınma odaklı belirlenen 5 üniversiteye ilave olarak 5 üniversite daha belirlenmesi
YÖK kariyer projesi ile daha hızlı, şeffaf ve performans odaklı istihdam sağlanacak

Yorum yok

Yorum Yazın

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

*

*

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlgili Haberler

Site Haritası