Son Haberler

Perakende dünyasında özel günler

İçinde bulundukları AVM veya caddelerde, insan trafiğinin en yoğun olduğu dönemlerde satış fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmek perakende işletmeler için büyük önem taşır…
Perakende satış politikaları yoğun günler ve durağan günler olarak farkı stratejiler uygulamayı gerekli kılıyor. Perakendecilerin en yoğun günleri; yılbaşı, hafta sonları ve bayramlar gibi özel tatil günleridir. Müşteri trafiğinin en yoğun olduğu yılbaşı ve bayramların 1-2 gün öncesi başlayan hareketlilikten en büyük payı çekmek için markalar yapabileceklerinin en iyisini ortaya koyarak ciro patlamasına erişmeyi hedeflerler. Sözkonusu özel günlerde mağaza içi trafiği arttıracak en akıllıca kampanyalar uygulanma yoluna gidilmeli. Ulaşılmak istenen hedef; mağaza içi trafiği en üst düzeye çıkararak, mevcut yoğunluktan en büyük yararı sağlamaktır.
Son dönemlerde perakendeciler hafta sonu, bayram gibi özel günlere dönük kampanyalara yoğunlaşıyor. Sözkonusu günlerde çok adet satıp ciro hedeflenirken, karlılık da göz ardı edilmemeli!
Perakende mağazaların satış grafiklerine bakıldığında en yoğun dönemlerin, bayramların yeraldığı aylar olduğu görünüyor. Fakat bayram gibi özel günlerdeki yüksek satış oranlarının benzerleri diğer günlere de yayılabilmeli. Pazarlama stratejisi saptanırken oransal olarak “günlere yayılmış” istikrarlı satış bütçeleri hedeflenmeli. örneğin tüketici trafiğinin düşük olduğu pazartesi veya bayram ertesi günlere özel programlar geliştirilmeli. Keza sadece özel günlerde yoğun satış ve düşük kâr oranları perakendecilere yetmez. önemli olan hususun; ilk fiyattan mümkün olduğu kadar fazla adetli ürün satmak ve uzun dönemli, sürdürülebilir karlılığa ulaşmak olduğu unutulmamalı.

Eko Sentez
Dr. Fatih Anıl
ORKA Group İcra Kurulu üyesi

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası