• Yüksek işsizlik, yüksek enflasyon, yüksek faiz…

  by - Ara 1, 2017
  Son 5 yıldaki ekonomik istikrasızlık halleri, hep ileriki tarihlere ertelenebildi. Ancak, küresel ekonomide normalleşme süreci başladıktan sonra Türkiye’de düşük enflasyon ve düşük işsizlikle eşleşen hızlı bir büyüme modeli kurgulanamadı. Artık düşük enflasyon ve düşük işsizlik halleri...
 • Türkiye’de kısır döngü devam ediyor

  by - Kas 1, 2017
  Büyüme performansının fonlama yapısı, yeni istihdam olanaklarının oluşmasını önlüyor. Büyümenin sürdürülebilirlik kabiliyeti zayıf.  Nakit açığının bütçe açığından büyük olması, kamuda gelir-gider dengesizliğinin geçici ve dönemsel olmadığını gösteriyor. Büyüme performansının fonlama yapısı, yeni istihdam olanaklarının oluşmasını önlüyor....
 • Yüksek faizler, yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekiyor

  by - Eki 1, 2017
  Yüksek getiri elde etmek isteyen risk almaya meyilli yatırımcıları gelişmekte olan ülkelerin yüksek risklerini satın almaya itiyor.  Böyle bir ortamda Türkiye’deki yüksek nominal ve reel faiz getirileri, carry trade türü sermaye girişlerine cazibe alanı yaratarak TL’nin...
 • Türkiye’nin önündeki yeni fırsatlar…

  by - Ağu 1, 2017
  Mevcut küresel konjonktürde gelişmekte olan ülkelerin lehine bir durum doğmuş olması Türki’ye yeni fırsatlar açacaktır. Bu kapsamda Avrupa’dan gelen ilave talebin ve TL’nin dış değerinde yaşanan kaybın sağladığı rekabetçilik avantajı, mal ihracatını hızlandıracağını ve büyümeyi destekleyeceğini...
 • Ekonomi, yılın ilk çeyreğinde nasıl büyüdü?

  by - Tem 1, 2017
  2017 yılının ilk çeyreğinde ekonomik büyüme, hem iç hem de dış talep artışı ile sağlandı. Yeni yatırımlar yapılır ve Avrupa’dan talep artışı devam ederse ekonomik büyüme de artamaya devam eder. Küresel ekonomik ilerlemenin gelişmiş ve gelişmekte...
 • TL ile birlikte mali dengeler de güçlenecek

  by - Haz 1, 2017
  2017 yılının bir özelliği olarak kısa ve orta vadede TL’nin güçleneceğini, mali dengelerin güçlü kalmaya devam edeceğini bekliyoruz. Zayıf büyüme ve TL’nin dış değerindeki yüksek volatilite risklerinin fiyat istikrarı üzerinde yarattığı bozulmalar şu ana kadar net...
 • Referandum sonrasında ortaya çıkan tablo, nasıl okunmalı?

  by - May 1, 2017
  Güçlü ve kapsayıcı bir yönetim ile, referandumda ortaya çıkan tercihler, eşit oranda dikkate alınmalı. Bu durum, toplumsal kutuplaşmayı ve birikmiş sorunları hızla azaltacak, hükumetin siyasal ve toplumsal tabanını daha da genişletecektir. “Anayasa Değişiklik Paketi”ne ilişkin referandum...
 • Bankacılık kanalıyla büyüme

  by - Nis 1, 2017
  Türk bankacılık sistemi, özel sektöre verdiği kredilerle uzun dönemde ekonominin büyümesine ciddi bir destek sağlıyor. Ayrıca yeni finansal araçlar vasıtasıyla tasarrufların artmasına ve yatırımlara  dönüşmesine katkıda bulunuyor.  Türk bankacılık sektörünün parasal aktarım mekanizması optimum dengelerinde işleyişini...
 • TL’nin değer kayıpları

  by - Şub 1, 2017
  2016 yılındaki TL’nin değer kayıplarının çok büyük bir kısmı, küresel finansal koşullara ve petrol fiyatlarına karşı Türkiye’nin hassasiyetinin ve ekonominin makro düzeydeki yapısal sorunlarının bir yansımasıdır. Ancak son haftalarda yaşanan zayıflığın, TCMB’nin tepki fonksiyonundaki tereddütlerin ve...
 • 2017 fonlama ve likidite yapısında para politikasının etkileri

  by - Oca 1, 2017
  Yakın vadeli gelecekte kısa vadeli faiz oranlarının Merkez Bankası tarafından hedeflenen faiz koridoru içerisinde oluşması ve bu aralıkta tutulması zorlaşacağı için Türkiye genelinde likidite koşulları da zorlaşacak. Merkez Bankası, 2016 yılı Mart ayından bu yana para politikasında...