Son Haberler

21. yıl fütürizminin özellikleri…

Fütürizm, insanlık olarak eriştiğimiz bilgi ve teknolojiyi kullanarak muhtelif gelecekler oluşturulabileceğini kabul eder ve yaşamın tüm boyutları için alternatif senaryolar ile olumlu gelecek tasarımı yapılabileceğini benimser. Fütürizm, multidisipliner yaklaşımla, uzgörülü, yenilikçi, stratejik ve sürdürülebilir öneriler geliştirir.

 -21. Yüzyıl Fütürizmi, bilim ve teknolojiye dayalı uygarlık ne kadar ileri giderse gitsin; insana özgü mahremiyet, merhamet, vicdan, maneviyat, inanç, şefkat, hayal gücü, empati, sezgi, sevgi, mutluluk, elem, hüzün, coşku, arzu, özlem, ahlak, etik, onur, gurur, saygı gibi erdemli özelliklerden ödün vermeyi reddeder.

-Fütüristler Derneği olarak sosyal ve pozitif bilimler açısından tüm disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar ve nasıl etkileyeceği, nelerin değişeceği ve dönüşeceğiyle ilgili görüşleri paylaşmak; yaşamı iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunuyor. Fütüristler Derneği, çalışmalarını 10 ilkeye bağladı. Bir ‘Manifesto’ niteliğindeki bu ilkeler kapsayıcı, adil, koruyucu ve ilerici bakış açısıyla belirlendi.

Öncelikle sizlerle bu sayfada buluşma sebebimizi Derneğimizin amaçlarından bahsederek aktarmak isterim. Derneğimizin temel amacı geniş kitlelerle gelecekçiliğin (yani fütürizmin) kurum ve toplumlara ilişkin; olası, olanaklı ve tercih edilen gelecek senaryolarını ve bunları gerçekleştirmek için atılması gereken adımları inceleyen ilkeli ve bütünsel çalışmalar zinciri olduğunu anlatabilmektir.

BİR DOZ FÜTÜRİZM

Fütürizm neden önemli? Çünkü fütürizm, gelecek hakkındaki “oluşmuş bir gelecek vardır ve biz ona gider ya da onu tahmin ederiz” şeklindeki yaygın ve edilgen algıyı değiştirmeyi hedefleyen bakış açısıdır.

Fütürizm, insanlık olarak eriştiğimiz bilgi ve teknolojiyi kullanarak muhtelif gelecekler oluşturulabileceğini kabul eder ve yaşamın tüm boyutları için alternatif senaryolar ile olumlu gelecek tasarımı yapılabileceğini benimser.

Fütürizm, multidisipliner yaklaşımla, uzgörülü, yenilikçi, stratejik ve sürdürülebilir öneriler geliştirir.

DEĞER YARATMA PLATFORMLARIMIZ

Fütüristler Derneği olarak bireysel, öğrenci ve kurumsal üyelerimiz ve değer ortaklarımız ile birlikte; sosyal ve pozitif bilimler açısından tüm disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar ve nasıl etkileyeceği, nelerin değişeceği ve dönüşeceğiyle ilgili görüşleri paylaşmak; iş yaşamı ve sosyal hayatı iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunuyoruz.

Bu faaliyetlerimizi aşağıdaki değer yaratma platformları vasıtasıyla üyelerimiz ve daha geniş kitlelere buluşturuyoruz:

1 Mart Gelecek Günü: Gelecek Günü 2013 yılından bu yana 1 Mart’ta dünyanın farklı noktalarında gelecek konuşulan paneller, partiler ve  sergilerle kutlanıyor. Türkiye’de ise 2012 yılında Dünya Fütüristler Birliği Başkanı Timothy Mack’in de katıldığı ilk Gelecek Günü organizasyonu ile kutlanmaya başlandı. Fütüristler Derneği dünyada 2013 yılından itibaren düzenli Gelecek Günü kutlayan ilk fütürist organizasyon. 1 Mart 2022’de konusunda uzman akademisyenler, fütüristler, sürdürülebilirlik konusunu gündem edinmiş iş dünyası temsilcileri ve STK’larla birlikte İklim Krizi’ni ele aldık ve Yok Oluştan Önce Son Çıkış temasını işledik.

 

Fütürist Akademi: Dünyada gerçekleşen fütürizm eğitim programlarının araştırılması sonucunda; birey, kurum ve toplumların Fütürizm kavram ve yaklaşımı ile ilgili farkındalık yaşamasını, etkin şekilde bilgilenerek “olumlu bir gelecek tasarlama” davranışı sergilemesini hedefleyen eğitim programlarını geliştirir ve hayata geçirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelecek Bilgisi 101 (GB101): Geleceği uzgörme ve olumlu gelecek tasarlama becerisi kazandırmayı hedefleyen GB101 derslerinde 14 haftalık bir program kapsamında öğrenci üyelerimizle ve üniversite işbirliğimizin olduğu üniversite ve kolejlerde kredili dersler veriyoruz. 
Future Talks, Futurist Shuffle, Future Dive, Future 2 Go, Q-Talks ile belirlediğimiz konularda uzman konuşmacılar ile birlikte ilgili konunun geleceği ele aldığımız konuşma, soru-cevap, derinlemesine ele aldığımız etkinlik serileridir.

 

Gelecek Geliyor: Birol Güven’in TV 360’ta hazırlayıp sunduğu Gelecek Geliyor Programı’na Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Denetim Kurulu Üyelerimiz, İstişare ve Etik Kurulu Üyelerimiz ve Öğrenci Üyelerimiz ile katılıyoruz.

 

 1. YÜZYIL FÜTÜRİZM BİLDİRGEMİZ

Fütüristler Derneği, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarını 10 ilkeye bağladı. Bir ‘Manifesto’ niteliğindeki bu ilkeler kapsayıcı, adil, koruyucu ve ilerici bakış açısıyla belirlendi:

 1. Yüzyıl Fütürizmi, 20. Yüzyılın başlarında görülen ve aynı adla anılan sanatsal ve sosyal akımların tümüyle dışında ve o zamanki bu akımların önermelerine karşı duran, yeryüzündeki insan ile birlikte canlı-cansız tüm varlıklara saygılı, onları korumayı amaçlayan, bunun için bilim ve teknolojiden yararlanan, gelecek için sürdürülebilir olumlu seçenekleri bulup-çıkarmaya odaklanmış multi-disipliner çalışmalar bütünüdür.
 2. Yüzyıl Fütürizmi, dünyanın tamamını bir kişi, grup ya da kuruluşun yönettiği ve dünyanın geleceğini belirlediği savlarına karşı, insanların kolektif akıl ve çabalarıyla, bilim ve teknolojinin yardımıyla, değişmez evren yasaları dışındaki kendi geleceklerini kendilerinin tayin edebileceklerini ve tasarlayabileceklerini savunur.
 3. Yüzyıl Fütürizmi, bilim ve teknolojiye dayalı uygarlık ne kadar ileri giderse gitsin; insana özgü mahremiyet, merhamet, vicdan, maneviyat, inanç, şefkat, hayal gücü, empati, sezgi, sevgi, mutluluk, elem, hüzün, coşku, arzu, özlem, ahlak, etik, onur, gurur, saygı gibi erdemli özelliklerden ödün vermeyi reddeder.
 4. Yüzyıl Fütürizmi, geleceğe seyirci kalıp beklemek yerine, insanlıktan sorumlu olma bilinciyle, olumlu gelecek tasarımı için çalışır. Bir grubun, zümrenin, topluluğun ya da ülkenin bireylerinin olumlu gelecek planlarının başkalarının geleceğine olumsuz etkilerinin olmasına izin vermez.
 5. Yüzyıl Fütürizmi, yararlı bilgi ve deneyimin paylaşıldıkça çoğalacağının farkındadır ve insanlığın çıkarına olan her bilgiyi ve deneyimi cinsiyet, ırk, dil, inanç, kültür, yaş, yaşanılan yer, statü, varsıllık- yoksulluk, bedensel bütünlük ya da engellilik ayırımı yapmaksızın paylaşır.
 6. Yüzyıl Fütürizmi, gelecek için yalnızca distopik öngörüler yapılmasına karşı çıkmakla birlikte, küresel risklerin farkındalığı için çaba gösterir ve yerinde ve zamanında kaçınmanın yöntem ve yordamlarını araştırır.
 7. Yüzyıl Fütürizmi, yakın geleceğin en çok gençlerin ve çocukların geleceği olduğunun bilinciyle, küçük yaşlardan başlayarak “gelecek bilgisi”nin öğretilmesini destekler.
 8. Yüzyıl Fütürizmi, geçmişteki birikim üzerine inşa edilmiş olan ortak tarih ve kültüre sahip çıkar. Bu değerlerin ne suretle olursa olsun, yok edilmemesi, bozulmadan ya da değiştirilmeden geleceğe bir miras olarak bırakılması için çaba gösterir.
 9. Yüzyıl Fütürizmi, insanlar başta olmak üzere yeryüzündeki canlı-cansız tüm varlıkların ancak ve ancak yararına olacak ve barış içerisinde varlıklarını sürdürecekleri politikalar, yenilikler, buluşlar, keşifler, araştırma-geliştirme faaliyetlerinden yanadır.
 10. Yüzyıl Fütürizmi, yalnızca insanlar tarafından yürütülmesi gereken demokratik süreçlerin (egemenlik, adalet, özgürlük, insan-havyan hakları vb) her ne özelliğe sahip olurlarsa olsunlar, insan dışı nesnelere (robotlar, makineler, platformlar, sistemler vb.) devredilmesine ya da onlar tarafından ele geçirilmesine engel olmak ister.

Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu adına, Turcomoney okurlarına geleceği uzgörebilmeyi, istenilen geleceğe hazırlık yapabilmeyi ve bilinmeyenlerle dolu dünyada gelecek okuryazarlığı diliyorum.

Hakan Göl

Fütüristler Derneği Başkanı

gol@turcomoney.com

 

 

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Haberler

Site Haritası