Son Haberler

İnovasyon stratejiniz hazır mı?

İnovasyon “yıkıcı” olmalıdır, ve “yıkıcı” fikirler, aslında kurumun kendisine karşı ortaya konan bir tehdittir.  Bu tehdidi bir fırsat olarak gören yöneticiler, bu dönüşümden başarıyla çıkacak olanlardır.

Kurumlar için tehdidi fırsata çeviren yöneticiler, “yıkıcı” fikirlere destek olur, böylece rakiplerden gelecek olan bir tehdidi, çok daha önceden kendi içinde tespit eder, ve hayata geçirerek, bu tehdidi rakiplerine karşı kullanır. Doğru oluşturulmuş bir inovasyon stratejisi işte bunu sağlar …

İnovasyon dendiğinde akla hemen dijitalleşme, robotlaşma, makineleşme geliyor çoğu zaman.  Şirketler bazen kısa yoldan sonuca ulaşmak için hızlı bir makine yatırımının yeterli olabileceğini düşünüyor.  Ya da, halihazırda yapmakta oldukları ürünü küçük bir dokunuşla yenileyebileceğine inanıyor.  Ancak, inovasyonu sadece teknolojiden ibaret olarak düşünmek ve bu tür kısa vadeli çözümlerle sonuca ulaşmaya çalışmak, şirketlere yarardan çok zarar getiriyor.  Oysa ki, uzun vadeli bir vizyonla oluşturulan “inovasyon stratejisi” sadece yenilikçi uygulamaları hayata geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda şirketlere sürdürülebilir performans ve rekabet avantajını da birlikte getiriyor.

KAHVE SOHBETLERİNDE İNOVASYON TARTIŞMASI

Sağlıklı bir inovasyon stratejisi oluşturabilmek şüphesiz pek çok CEO’nun gündeminde olan bir konu.  Temas kurduğum şirket sahipleri ve üst düzey yöneticilerle yaptığımız değerlendirmelerde, özellikle son yıllarda ülkemizde de inovasyona verilen önemin giderek arttığına şahit oluyorum. Katıldığım seminer ve panellerde, gerek özel şirketlerin gerekse kamu temsilcilerinin, inovasyona ayrı bir önem verdiğini gözlemleyebiliyorum.  Katılımcıların bu konulara yaklaşımı, kahve aralarında yaptığımız sohbetlerde daha da net ortaya çıkıyor.  Aslında ben bunu ülke çapında bir uyanışın ve farkındalığın bir işareti olarak görüyorum. Ancak, çoğu kurumda inovasyonun kapsamı halen net olarak ortaya konmamış olduğu için de biraz odaklanma problemi olduğunu düşünüyorum. İnovasyon yelpazesinin her alanına saldırmaya çalışan, ancak her tarafa yetişmeye çalışırken, odağını ve enerjisini kaybeden oldukça geniş bir kitle dikkatimi çekiyor.

ESAS ATEŞLEYİCİ ŞİRKETİN KENDİ ÇALIŞANLARIDIR

İnovasyon çalışmalarına başlamadan evvel, iyi planlanmış ve kurumun uzun vadeli menfaatleriyle uyumlu bir inovasyon stratejisini belirleyecek, çok yönlü vizyonu ve geniş perspektifiyle kurum genelinde inovasyon eforunu koordine edecek, altındaki ekibe rol model olacak, müşterilerle yakın temas halinde olacak hayal gücü ve yaratıcılık kadar diğer liderlik vasıflarına da sahip, güçlü bir inovasyon liderinin belirlenmesi kritik rol oynayacaktır.  Liderin altında kurulacak multi-disipliner yapıda bir inovasyon komitesi, sürecin firma geneline daha hızlı yayılmasını destekleyecektir. Şirket genelinde başlayacak olan inovasyon sürecinin esas ateşleyicisi ise şüphesiz şirketin kendi çalışanları olacaktır.  Bu noktada, çalışanları harekete geçirmek, yöneticilerin düşünce yapısını değiştirmek için etkili bir iletişime ve değişim yönetimine ihtiyaç vardır.  Liderin seçimi, ekibin oluşturulması ve iletişim sürecinin planlaması için profesyonellerden yardım almak önemlidir. Her şirketin kendi dinamiklerine göre oluşturulacak inovasyon stratejisinde, şirketin sadece kendi kaynaklarıyla inovasyona yönelmesi, programın derinleşmesine ve seçeneklerin zenginleşmesine engel teşkil edebilir.

“YIKICI İNOVASYON” VE “YIKICI FİKİRLER”

İnovasyon “yıkıcı” olmalıdır, ve “yıkıcı” fikirler, aslında kurumun kendisine karşı ortaya konan bir tehdittir.  Bu tehdidi bir fırsat olarak gören yöneticiler, bu dönüşümden başarıyla çıkacak olanlardır. Onlar “yıkıcı” fikirlere destek olur, böylece rakiplerden gelecek olan bir tehdidi, çok daha önceden kendi içinde tespit eder, ve hayata geçirerek, bu tehdidi rakiplerine karşı kullanır. Doğru oluşturulmuş bir inovasyon stratejisi işte bunu sağlar. Bu yüzden farklı bakış açılarına sahip çalışanlar, ve onların bu fikirlerini rahatça gündeme getirebilecekleri ortamlar sağlanmalıdır.  Bu noktada İnsan Kaynakları’na ve yetenek yönetim birimlerine büyük iş düşer.  İnovasyona ilişkin yönetim iradesinin nasıl yapılanacağı, kurumsal yapı içerisindeki yerini, değişim yönetiminin nasıl yapılacağı, şirket içi yaratıcı fikirlerin rahatça gündeme gelmesini sağlacak ortamların oluşturulması, ve şirket içinde motivasyonu arttırıcı faaliyetler çoğu zaman inovasyonu tetikleyen unsurlardır. Bu tür iç süreçler, çoğu zaman yeterince önemsenmez ve bunun sonucunda maalesef yeni fikirlerin daha işin başındayken kaybedilmesi gibi etkisi hiçbir zaman ölçülemeyecek zararlar ortaya çıkar.

Yazımın başında inovasyonun sadece teknolojiden ibaret olduğu yanılgısından bahsetmiştim.  Hiç şüphe yoktur ki, inovasyon bir noktada teknolojiyi gerektirebilir.  Ancak sürdürülebilir bir inovasyon performansı için sıra teknolojiye gelene kadar, stratejik bir plan oluşturacak mekanizmaların kurulduğundan emin olmak gerekir.  Tüm okuycularıma İnovasyon dolu bir ay dilerim.

Hakan Erten

Deloitte Turkiye İnovasyon Lideri

erten@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası