Son Haberler

Renault Grubu’ndan rekor kar

Renault Grubu, 2018 yılının ilk yarısında gerçekleşen mali verileri açıkladı. Buna göre  2018 yılının ilk yarısında Renault Grubu’nun satış rakamları, Jinbei ve Huasong hariç %9,8 artış kaydederek 2,07 milyon adede ulaştı. 

• Grup’un cirosu ilk yarıda % 1.4 oranında artarak 29 milyar 957 milyon avroya ulaştı (sabit döviz kuru ve katsayı[1] ile + % 6.8). (Birinci çeyrekteki %0.2 büyümeye karşılık ikinci çeyrekte + %2.4 artış kaydedildi)

• Grup’un faaliyet karı, 2017 yılının ilk yarısındaki 1 milyar 820 milyon avroya karşılık cironun % 6.4’üne denk gelen 1 milyar 914 milyon avro seviyesinde gerçekleşti. IFRS 15 etkisi hariç tutulsaydı faaliyet karlılığı %6.6’ya ulaşmış olacaktı.

• Grup faaliyet geliri geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen 1 milyar 789 milyon avroya kıyasla 1 milyar 734 milyon avro (-% 3.1) seviyesinde seyretti. Bu düşüş yeniden yapılanma için ayrılan karşılık nedeniyle gerçekleşti.

• Net gelir, 2 milyar 437 milyon avroya kıyasla 2 milyar 040 milyon avro oldu2 (-%16.3). Bu düşüş, Nissan’ın geçen yıla ait dağıtmış olduğu 483 milyon avro karın 1. çeyreğe yansımasından kaynaklandı.

• Otomobil operasyonlarından yaratılan pozitif nakit akışı 418 milyon avro olarak gerçekleşti.

• Grup, 2018 hedeflerini koruyor.

Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn rekor sonuçlara ilişkin şunları söyledi: “Grup, dalgalı bir ekonomik ortamda ilk yarıyılda rekor bir karlılığa ulaştı. Bu sonuçlar, bölgesel yayılım stratejimiz, yeni ürünlerimizin başarısı ve tüm çalışanlarımızın özverisinden kaynaklanıyor. Sonuçlar bu yılki hedeflerimize ulaşma konusunda bize güven veriyor.”

Renault Grubu cirosu 29 milyar 957 milyon avroya (+%1.4) ulaştı. Grup cirosu sabit döviz kurları ve katsayı ile %6.8 oranında artış kaydetti.

Grup, 1 Ocak 2018’den itibaren IFRS 15’i (Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat) uyguluyor. Bu uygulamanın ana etkisi, araç satışlarında düşük faiz oranı şeklinde sunulan teşvikler ile bunlara bağlı finansmanların kullanımı oldu. Bu teşvikler önceden olduğu gibi kademeli bir şekilde tanınmak yerine, araç satış anında kâr ve zarar olarak tanınıyor.

Bu çerçevede Grup, faaliyet bölümleri arasındaki faiz sübvansiyonlarının dağıtımını değiştirmiş ancak bu değişimin konsolide gelirler üzerinde etkisi olmamıştır. Satış finansmanı cirosunda eşit bir düşüş gerçekleşmiş olsaydı, karşılaştırmalı gösterge yöntemiyle hesaplanan AVTOVAZ hariç Otomobil biriminin cirosu 278 milyon avro (1.0 puan) daha yüksek olacaktı.

AVTOVAZ hariç Otomobil cirosu %0.5 azalarak 26 milyar 867 milyon avro seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüşte yukarıda bahsedilen -1.0 puanlık negatif etkinin yanı sıra, Grup’un ticari faaliyetlerinde kullandığı başlıca para birimi olan Arjantin pezosu, Brezilya reali, ABD doları ve Rus rublesi cinsinden para birimlerinin önemli değer kaybının yarattığı – 4.6 puanlık negatif etki önemli rol oynadı. Satılan araç sayısının etkisi ise +3.1 puan olarak pozitif oldu). Gelişmekte olan ülkelerin kur zayıflığının telafi edilmesi 1.2 puanlık pozitif fiyat etkisi sağladı.

Grubun faaliyet karlılığı 1 milyar 914 milyon avro olarak gerçekleşirken, cironun %6.4’ünü oluşturdu. IFRS 15 etkisi hariç tutulduğunda faaliyet karı, 1 milyar 984 milyon avro (cironun %6.6’sını) seviyesine ulaşmış olacaktı.

AVTOVAZ hariç Otomobil faaliyet karlılığı, 2017’nin ilk yarısındaki %4,8’e kıyasla 77 milyon avro düşerek 1 milyar 215 milyon avro oldu ve cironun % 4.5’ini oluşturdu. (Yukarıda belirtilen yeniden hesaplama ve IFRS 15 etkisi hariç % 4.7). Gelirlerdeki performans temel olarak faaliyetlerin artışı (80 milyon pozitif etki) ve endüstriyel maliyetlerin azalması (254 milyon avro pozitif etki) ile açıklanabilir. Bunun aksine, ham madde fiyatlarındaki değişimlerin -192 milyon avroluk ve temelde Arjantin pezosunun devalüasyonu nedeniyle para birimlerindeki dalgalı seyrin gelirlere – 347 milyon avroluk negatif etkisi oldu. Yerel para birimlerinin dövize karşı devalüasyonunu dengelemek için gelişmekte olan piyasalardaki fiyat artışlarından yararlanılmış ve gelirlerde 184 milyon avroluk pozitif etki yaratmıştır.

AVTOVAZ’ın faaliyet karlılığı, 2017 yılının ilk yarısındaki 3 milyon avroya kıyasla, 105 milyon avro olarak gerçekleşti. AVTOVAZ’daki başarı, iyileşmekte olan piyasaya sürülen yeni modellerin gösterdiği pozitif etkiden ve maliyetleri düzenleme çabalarından ortaya çıkan tek seferlik etkilerden kaynaklanıyor.

Satış Finansmanı, Grubun faaliyet karlılığına, 2017 yılının ilk yarısındaki 525 milyon avroya kıyasla, 594 milyon avro katkıda bulundu. Bu % 13.3’lük artış temel olarak, finansmanda yüksek ticari performans gösteren RCI Banque’ın brüt finansal marjındaki artışa bağlı.

Fransa’da rekabetçilik anlaşmasının (CAP 2020) uygulanmasına bağlı olarak, diğer faaliyet gelir ve giderlerinde yeniden yapılandırmaya gidilmiş, ücretler ve ilgili hükümler nedeniyle (2017’nin ilk yarısındaki -31 milyon avroya kıyasla) – 180 milyon avroluk negatif bir etki yaratmıştır.

Grubun faaliyet karlılığı, 2017’in ilk yarısındaki 1 milyar 789 milyon avroya kıyasla (%-3.1) 1 milyar 734 milyon avro seviyesine geriledi.

Net finansal gelir ve giderler, 2017 yılının ilk yarısındaki -187 milyon avroya kıyasla -121 milyon avroya ulaştı. (2017 değeri, karşılaştırılabilir muhasebe yöntemiyle yeniden düzenlenmiştir). Bu iyileşme Renault SA, Renault do Brasil ve AVTOVAZ’ın finansman maliyetlerindeki düşüşle açıklanabilir.

Nissan başta olmak üzere, ortak şirketlerin katkısı 2017’nin ilk yarısındaki 1 milyar 317 milyon avroya kıyasla 814 milyon avroya ulaştı. Nissan’ın 2017’deki katkısı, malzeme üreticisi Calsonic Kansei’deki hisselerinin satışından gelen tek seferlik bir kazancı da içeriyordu.

Mevcut ve ertelenmiş vergiler, 2017 yılının ilk yarısı ile karşılaştırıldığında, 95 milyonluk bir azalma ile -387 milyonluk avroluk bir gideri temsil ediyor.

Net gelir 2 milyar 40 milyon avroya ulaşarak (-%16.3 ) Grup içindeki payı 1 milyar 952 milyon avro oldu. (2017 yılının ilk yarısındaki hisse başına düşen 8,85 avroya kıyasla hisse başına 7.24 avro oldu).

Otomobil operasyonel nakit akışı (AVTOVAZ dahil), 200 milyon avroluk işletme sermayesi ihtiyacındaki değişimin olumlu etkisi de hesaba katıldığında, 418 milyonluk pozitif etki yaratmıştır.

30 Haziran 2018 itibariyle toplam stoklar (bağımsız bayiler dahil), 2017 Haziran sonundaki 63 güne kıyasla 62 günlük satışları temsil ediyor.

2018 ÖNGÖRÜLERİ

Küresel pazarın %3 büyümesi (önceki tahmin %2,5 idi), Avrupa pazarının %1,5 (önceki öngörü %1’e idi) ve Fransa pazarının (önceki öngörü %1 idi) %2 büyümesi bekleniyor.

Uluslararası alanda, Brezilya pazarının %10 (önceki tahmin %5 idi) ve Rusya pazarının %10’un üzerinde (önceki tahmin yaklaşık %10 idi) büyümesi bekleniyor. Çin’in %5 (değişmeyerek) ve Hindistan’ın %8 (önceki tahmin %6 idi) büyümesi öngörülüyor.

Bu bağlamda Renault Grubu, 2018 hedeflerini şöyle belirledi:

– Grup cirosunu artırmak (sabit kur oranları ve sabit katsayı ile[2]) *

– Grup faaliyet karlılığını %6’nın üzerinde tutmak*

– Otomobil faaliyetlerinden pozitif nakit akışı yaratmak

* IFRS 15 etkisi hariç

RENAULT GRUBU KONSOLİDE SONUÇLAR

Milyon avro 2017 İlk yarı

Rapor Edilen

2017 İlk yarı

Düzeltilmiş

2018 İlk yarı Değişim

(vs Düzeltilmiş)

Grup cirosu 29,537 29,537 29,957 +420
Faaliyet karı

gelirdeki yüzdesi

1,820%6.2 1,820%6.2 1,914%6,4 +94+0,2 puan
Diğer faaliyet gelir ve gider kalemleri -31 -31 -180 -149
Faaliyet gelirleri 1,789 1,789 1,734 -55
Net finansal sonuçlar* -211 -187 -121 +66
Ortak şirketlerin katkısı 1,317 1,317 814 -503
Şirket : NISSAN 1,288 1,288 805 -483
Güncel ve ertelenmiş vergiler* -479 -482 -387 +95
Net gelir* 2,416 2,437 2,040 -397
Net gelir, Grup payı* 2,379 2,399 1,952 -447
Otomobil operasyonel nakit akışı +358 +358 +418 +60

* 2017 yılının ilk yarısına ilişkin rakamlar, 2018’deki itfa paylarının tahakkuk işlemlerinde meydana gelen değişiklikten kaynaklanan düzeltmeler ve AVTOVAZ Grubu’nun 2017 yılının ikinci yarısında tamamlanan satın alma fiyat tahsisini içermektedir.

EK BİLGİLER

Renault Grubu’nun 30 Haziran 2018 tarihli özet konsolide mali tabloları, 26 Temmuz 2018 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Grup’un yasal denetçileri, bu finansal tabloların sınırlı bir incelemesini yapmıştır ve yarı yıl raporları kısa bir süre içerisinde yayımlanacaktır.

Finansal rapor, 2018’in ilk yarısında mali sonuçların tam analizi ile www.group.renault.com web sitesinin Finans bölümünde bulunabilir.

Renault Grubu hakkında

Renault Grubu 1898’den bu yana otomobil üretiyor. Bugün 36 üretim tesisi, 12 bin 700 satış noktası ve 180 binden fazla çalışanı ile 2017 yılında 134 ülkede yaklaşık 3,76 milyon araç satan uluslararası çok markalı bir gruptur. Geleceğin en büyük teknolojik zorluklarını aşmak ve karlı büyüme stratejisini sürdürmek için Grup, tamamlayıcı beş markası olan Renault, Dacia & Renault Samsung Motors, Alpine ve LADA’nın yanı sıra elektrikli araçları ve Nissan ve Mitsubishi ile yaptığı eşsiz İttifak sayesinde uluslararası alanda büyüme kaydetmektedir. Formula 1’deki yepyeni ekibi ve Formula E’ye bağlılığıyla Renault, motor sporlarını bir yenilik ve marka bilinirliğinin önemli bir parçası olarak görmektedir.

Yorum yok

Yorum Yazın

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

*

*

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlgili Haberler

Site Haritası