• Enerji güvenliğimiz tehlikede mi?

  by - May 31, 2014
  Enerji damarlarımızda akan kan misali hayatımızın her safhasında vazgeçemeyeceğimiz bir varlık haline geldi. Elektrik enerjisi kişi başına tüketim değerleri dünyada önde gelen gelişmişlik ölçüsü olarak kullanılıyor. Bu tabloda ortalarda yer alan Türkiye, hala gelişmekte olan ülke...
 • Çocuk köleliğini durdurun!

  by - May 1, 2014
  12 Haziran Dünya çocuk İşçiliği ile mücadele günü son yıllarda giderek önem kazanmakla birlikte, Dünya‘da sağlıksız koşullarda çocuk işçilerin istismarı devam ediyor. çocuk işçi kavramı; yasalar ve geleneklere bağlı olarak belirlenmiş yaşın altında çalışan çocukları tarif...
 • İşsizliğe çözüm üretilmeli

  by - Şub 28, 2014
  Ekonomimizin önemli rahatsızlıklarından işsizlik giderek daha büyük sorun haline dönüşüyor. Zira işsizlik azalmazken; her yıl yaklaşık 850 bin ile 1 milyon arasında artan nüfusun yarısı olan 15 yaşını bitirmiş gençlere iş imkanları (istihdam) sağlamak durumundayız. Bilindiği...
 • “AVM” alış veriş merkezleri (perakende yasası)

  by - Şub 1, 2014
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mızın gündeme taşıdığı Perakende Yasa Tasarısı’nın görüşe açılmasıyla birlikte; basınımızda yer alan haberlerde, ismimin de geçtiği yorumlar nedeniyle görüşlerimi kamuoyuna sunarak konuyu yeniden özetlemek istiyorum. öncelikle; 21. asra damgasını vuran serbest pazar ekonomisi...
 • Orta Vadeli Program “OVP” (2014–2016)

  by - Ara 31, 2013
  2002 yılı hükümet programı üzerinde çalışırken aldığımız doğru ve önemli kararlardan biri de Kamu İdaresi’nin ve özel sektörün güven duyarak önünü daha iyi görebilmesi için yıllık program hedefleri yerine, üçer yıllık program hedefleri belirleyerek bir nevi...
 • Kıdem tazminatı yerine yıpranma tazminatı

  by - Ara 1, 2013
  Kıdem tazminatı konusundaki görüşlerimi daha önce açıklamış ve makale olarak sunmuştum (*). Bu kez çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk çelik‘in, “Kıdem Tazminatı Fonu” kurulması konusundaki açıklamaları üzerine görüşlerimi tekrar ilgililerin dikkatlerine sunuyorum. Türk sanayinin...
 • Gelir dağılımı ve israf

  by - Eki 1, 2013
  TUİK 2012 yılı gelir dağılımı raporunu açıkladı. Zengin ve yoksul arasındaki fark 2011 yılına göre değişmedi. Her ne kadar 2002 yılında en yoksul ile en zengin arasında yüzde 10 nüfus dilimlerine göre 18 kat uçurum varken...
 • Devlet, millet ilişkisi ve kalkınma

  by - Eyl 1, 2013
  Seçime ve sandığa saygısı olmayan bir takım ideolojik güç grupları kendilerini zaman zaman hükümeti kurma, yıkma, icazet verme mercii olarak görüyorlar. Oysa demokrasilerde iktidarlar vesayet altına girmez, girmemelidir! Devlet; millet için kurumsallaşmış sosyal, siyasi bir yapıdır...
 • Ekmek, su israfı ve yoksulluk!

  by - Ağu 1, 2013
  Dünyada bir taraftan yılda 1 trilyon dolar değerinde 1,3 milyon ton gıda israf edilirken, diğer tarafta milyonlarca insan açlıktan ölüyor! İsraf nedeniyle evde kullanılan suyun yaklaşık dörtte biri boşa harcanıyor. Bütün dünyada gelir dağılımındaki dengesizlik bazı...
 • Kalkınma planları

  by - Tem 1, 2013
  Kalkınma planları; ülkede kaynakların en verimli şekilde kullanılarak ekonomik ve sosyal büyümeyi, kültür değerlerinin gelişme düzeyini hedefleyen belgelerdir. ülkemizde kalkınma planları kamu için zorunlu, özel kesim için yol gösterici olarak süregelmiş planlı ve programlı iş yapma...