TURCOMONEY DERGİSİ

 • Küreselleşme ve teknoloji: Tehdit mi, fırsat mı?

  Ali Coşkun


  Ara 1, 2019
  *Küreselleşme bir taraftan yeni fırsatlar doğururken diğer taraftan gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkeler arasında acımasız bir rekabeti...
 • Parasal konularda yaptığımız hatalar

  Attila Köksal


  Ara 1, 2019
  *Son yıllarda finansal okuryazarlık çalışmalarımızı davranışsal ekonomi yöntemleri ile birlikte uygulamaya başladık. Bu çalışmalarda bireylerin çeşitli dürtü ve motivasyonlar...
 • Türkiye pozitif ayrışacak, büyümeye devam

  Alper Nergiz


  Ara 1, 2019
  *Büyüme ve reform temalarının tekrar devreye alınmasıyla beraber, enflasyondaki gerileme, dengelenen kur, cari açıktaki düzelme, ihracat ve turizmde moral...
 • Dünyada bir ilk… Eğitim Bayramı

  Şaban Çağıran


  Kas 1, 2019
  *Eğitilmiş kişi; sadece bilgilenmiş değil, nerede nasıl davranılacağını ve konuşulacağını bilen, çağdaşlık kurallarına uyan, karşısındakine saygı göstermeyi ilke edinen,...
 • Reform paketiyle desteklenen yeni bir politika oluşturulmalı

  Orhan Ökmen


  Kas 1, 2019
  *Türkiye yorgun ve yönsüz bir ekonomik yapı içerisindedir: Türkiye gerçekleştirdiği geniş tabanlı makro ekonomik ve yapısal reformlar sayesinde 2003...
 • KOSGEB’ten KOBİ’lere destek yağmuru

  Dr. Kazım Kılınç


  Kas 1, 2019
  KOBİ’ler, Türk ekonomisinin belkemiğini oluşturuyor. Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon KOBİ faaliyet gösteriyor. Tüm işletmelerin yüzde 99’unu KOBİ’ler oluşturuyor. İstihdamın...
 • İsrafla mücadele seferberliği ilan edilmeli

  Ali Coşkun


  Kas 1, 2019
  *Ülkemizde 2018 GSYİH’sı olan 3.7 trilyon TL değerin tahminen yüzde 15 seviyesinde 555 milyar TL gibi bir kaynağın israf...
 • Mevcut politika ile fiyat istikrarı sağlanır mı?

  Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya


  Kas 1, 2019
  *Ülkemizin enflasyon olgusu bağlamında uzun soluklu konumu ise ne yazık ki olumsuzdur. 1970’lerin başlarından itibaren 2000’li yılların başına kadar...
 • Sigortacılıkta tarihi gelişmeler yaşanıyor

  Gürdoğan Yurtsever


  Kas 1, 2019
  *Sigortacılık sektörüne yönelik bağımsız bir üst kurul kurulması gerekliliği sıkça belirtiliyordu. Nihayet bu konuda önemli ve tarihi nitelikte bir...
 • Yıkıcı yeniliklere gerçekten hazır mıyız?

  Mehmet Yazıcı


  Kas 1, 2019
  *Türkiye’nin önünde bulunan fırsatı değerlendirebilmesi için AR-GE harcamalarını asgari 2 kat artırarak, inovatif teknolojileri katma değerli ürün ve hizmetlere...